Gudstjeneste 9402

Gudstjenester

Du trenger ingen personlig invitasjon til å bli med på våre gudstjenester – vi ønsker alle velkommen til å oppleve og delta på gudstjenester hos oss.

Alle som har lyst, er hjertelig velkommen til å bli en del av våre fellesskap. Vi tror at hvert menneske er verdifullt og elsket av Gud, at det aldri er for seint å starte på nytt og at alle har noe å bidra med inn i fellesskapet.

Vi har et bredt gudtstjenestemangfold. Stort sett er det alltid gudstjenester på søndag formiddag, men form, uttrykk, innhold og også tidspunkt vil kunne variere. De som kommer på gudstjeneste, vil bli ønsket velkommen i døra. Da kan du gjerne spørre om det er noe du lurer på.

De aller fleste nærmiljøkirker vil annonsere sine gudstjenestetilbud enten på lokale Facebook-sider, på sin hjemmeside, eller i avisen.

Gudstjenesten gir en fin mulighet til sammen å oppleve Guds budskap og kjærlighet til oss mennesker blant annet gjennom musikk, sang, bibelundervisning, bønn, personlige trosfortellinger – og matfellesskap.

Under gudstjenesten tilbyr mange av våre nærmiljøkirker søndagsklubb/søndagsskole for barna.

I våre menighetslokaler har vi noe som kalles botsbenk. På engelsk heter dette mercy seat, en nådesstol. Den står mellom podiet og salen, og ofte inviteres man ved avslutningen av gudstjenesten til å komme frem, knele, be og bli bedt for. Dette er helt frivillig og noe man kan gjøre om man for eksempel kjenner man har lyst til å fornye eller bekrefte sin tro, og/eller få forbønn (at noen ber for deg og det du har på hjertet).

Frelsesarmeen praktiserer ikke sakramenter som nattverd eller dåp fordi vi ikke tror mennesker blir frelst gjennom ytre handlinger, men gjennom å tro. Vi legger derimot ikke føringer for våre medlemmer, og det vil være opp til den enkelte å gå til nettverd eller døpe sine barn i andre kirkesamfunn. Vi tilbyr imidlertid barnevelsignelse.

Finn din nærmiljøkirke