IMG 2947

Bli fadder

Våre prosjekter gir støtte til skoler, dagsentre, barnehjem, korps (nærmiljøkirker) og til barn med nedsatt funksjonsevne.

Fastsatt beløp på 275,- (pr. måned)
Valgfritt beløp (minimum kr 50)
Jeg ønsker at betaling skjer
Du kan velge mellom følgenede tre betalingsalternativer: