IMG 2947

Bli fadder

Våre prosjekter gir støtte til skoler, dagsentre, barnehjem, korps (nærmiljøkirker) og til barn med nedsatt funksjonsevne.

Frelsesarmeens Fadderordning har i dag 2300 avtaler om fadderstøtte, som gir støtte til cirka 50 prosjekter i til sammen 20 land.

Gjennom vårt fadderprogram ønsker vi å sørge for barns velferd og utvikling innenfor rammene av deres familier og lokalsamfunn, med et særlig fokus på sårbare og marginaliserte barn.

Arbeidet vårt gjøres i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon - vi jobber for å sikre at barns rettigheter er ivaretatt. Vi anerkjenner den avgjørende rollen som familien spiller i et barns utvikling, og støtter arbeid som bygger opp om familier samt bidra til å utvikle familiebaserte omsorgstiltak der det er mulig.

Fastsatt beløp på 275,- (pr. måned)
Valgfritt beløp (minimum kr 50)
Jeg ønsker at betaling skjer
Du kan velge mellom følgenede tre betalingsalternativer:

Last ned bestillingsskjema her
For deg som valgte betalingsalternativ nummer 2, AvtaleGiro og skriver selv ut bestillingsskjema fra Fadderordningens nettside:

Kontakt oss

Rådgiver fadderordning
Trond David Tvedt
Telefon 22998547 eller e-post