Barn unge Frelsesarmeen
Vi jobber for å skape en bedre morgendag for alle barn, unge og familier som kommer til oss.
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Om oss: Frelsesarmeens barne- og familievern

Av og til må barn flytte hjemmefra for en kortere eller lengre periode. Når barnevernet i kommunen har bestemt en flytting, så hjelper Frelsesarmeens barne- og familievern dem ved å tilby en ny omsorgsbase preget av trygghet og kjærlighet.

Vi er opptatt av spørsmål som: Hva skal til for å ha det bra i våre fosterhjem eller barnevernsinstitusjoner? Hva skal til for å sikre en god utvikling? Hvordan skal vi lære et barn trygghet, og tilby relasjoner som kan hjelpe barn til et godt voksenliv?


Barnas behov i sentrum

Vi jobber daglig med disse spørsmålene i våre tiltak. For å kunne gjøre det, må vi kontinuerlig ha barnas behov i sentrum – og jobber på mange arenaer samtidig.

Vi må jobbe med skole, individ og systemnivå, helse med familie og relasjonene til dem – med alle systemene rundt som påvirker barnet. Hva de spiser, hva de liker, hva de mestrer, hva som utfordrer – lete etter vindu for mestring og utvikling hver eneste dag i kommunikasjon og relasjon.

En bedre morgendag

Barna som kommer til oss har en ryggsekk med mange vonde minner, og kan vise smerten sin på ulike måter. Hvert barn har sine unike behov, og som trenger noe unikt fra oss.

Vi jobber for å skape en bedre morgendag for alle barn, unge og familier som kommer til oss. Vi legger vekt på å sikre det enkelte barn en god utvikling, som fremmer god helse og ferdigheter for å klare seg selv senere i livet.

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og går gjerne «den ekstra mila» for å gi et godt tilbud innenfor de rammene vi har.

Våre ansatte er til stede og ønsker å gjøre en forskjell - og er vårt viktigste suksesskriterium for å lykkes med det vi gjør.
– Anne Hernæs Hjelle, virksomhetsleder Frelsesarmeens barne- og familivern

Hvem kommer til oss?

Institusjoner og fosterhjem
Petter, Ida og Mohammed
har til felles at de har hatt det vanskelig, og kan ikke bo hjemme lenger. Vi skal tilby dem en ny omsorgsbase preget av trygghet og kjærlighet. Vi har per nå utelukkende omsorgsplasseringer hos oss, det vil si plasseringer etter barnevernslovens paragraf 4-4 femte ledd, og 4-12. På noen avdelinger har vi også etter paragraf 4-6 akuttplasseringer, med tanke på langtidsplassering.

De har en ryggsekk med mange vonde og forskjellige erfaringer i. Petter, Ida og Mohammed er unike som trenger noe ulikt fra oss – og de viser den smerten de har opplevd på ulike måter.

Vi i Frelsesarmeens barne- og familie vern søker å erstatte noen av de vonde erfaringene med gode erfaringer, gode opplevelser og gode relasjoner til trygge voksne. Vi gir barna og familiene deres hjelp til å skape nye positive fortellinger, som tas med i ryggsekken når de flytter eller avslutter tiltak hos oss.

Korttidsbolig
Vår kortidsbolig tar imot familier som i en periode er uten fast bopel, og som trenger et sted å bo innenfor trygge rammer med døgnbemanning.

Home Start
Tilbudet er for familier som i en kortere periode i livet trenger støtte og avlastning i en sårbar fase – hvor kanskje stresset er høyt og oppgavene i hverdagen er litt for mange.

Vårt menneskesyn synliggjort i praksis

Den fysiske dimensjonen
Vi har en rekke ulike fysiske lokasjoner med varierte miljøer. Dette gjør oss i stand til å kunne tilby skreddersydde løsninger som samsvarer med det enkelte barns og familiens behov.

Det fysiske miljøet i tiltakene er en viktig betingelse for trivsel og trygghet. Videre er det viktig at Petter får dekket sine grunnleggende fysiske behov hvor vi har fokus på sunt kosthold, aktivitet og helse.

Den psykiske dimensjonen
Vi satser på interaksjon, medvirkning og gode relasjoner til voksenpersoner. Vi legger til rette for utvikling og vekst gjennom mestring.

De ansatte skal møte Petters individuelle behov, tilpasset hans alder og utviklingsnivå. Petter bærer med seg ulike opplevelser og erfaringer som påvirker hans livssituasjon. Ansatte har ansvar for å se og dekke Petters behov, for å kunne tilrettelegge for vekst og utvikling.

Den sosiale dimensjonen
Vi er bevisst på hvordan vi snakker og bruker språk, og at barnet skal få mest mulig kontroll over eget liv. Nye erfaringer er viktig for å kjenne mestring og å få tro på seg selv.

Grunnlaget for vekst og utvikling hos Petter ligger i sosialt samspill og i relasjon med betydningsfulle andre. Petter skal ha mulighet for tilhørighet i sosiale nettverk som skole, dagtilbud, fritidstilbud og et nærmiljø.

Den åndelige dimensjonen
Vi inviterer til refleksjon rundt følelser, tanker og drømmer – vi er lyttende og nysgjerrig til barnets opplevelser. Religion og deltakelse i religiøse aktiviteter er et personlig valg, og skal respekteres.

Vi erkjenner at Petter har åndelige behov, og er på søken etter å se seg selv i en større sammenheng. Frelsesarmeen er en kristen organisasjon, og mener at alle skal vises respekt ut fra sin egen kultur og sitt livssyn.

Ferier og fritid

Faratangen: Frelsesarmeens barne- og familievern disponerer et feriehus på Faratangen, i den idylliske skjærgården utenfor Fredrikstad. Feriehuset ligger kun 20 meter fra sjøen. Her får barna flotte muligheter for bading og annen aktivitet – som kajakkpadling og båt-kjøring.

Tinn: Frelsesarmeens barne- og familievern disponerer også en hytte på Dakkesett, Tinn i Telemark. Området byr på mange flotte natur opplevelser både sommer og vinter. På sommerstid er det muligheter for å oppleve seterdrift på gamle tradisjoner, kun en kort spasertur unna. Her er det dyreliv og serveringssted.

Utflukter og opplevelser: De ulike institusjonene våre tar barna med også på andre typer utflukter, som til Tusen­fryd eller Bjørneparken. Vi har også tradisjon for å samles til hyggelig samvær rundt god mat og deler opplevelser. Vi arrangerer sommerfester, julefester og bursdagsfester.

Kunnskapsgrunnlag

  • Vi er eklektiske i vår tilnærming, med vekt på hvordan vi best sikrer det enkelte barn en god utvikling – som fremmer god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet.
  • Våre tiltak har et multisystemisk perspektiv med forankring i utviklings psykologi, tilknytnings-psykologi, nevrobiologi og traumeforståelse.
  • Vi er aktive i vår fagutvikling, og har mål om at fagkompetanse skal vokse og utvikle seg gjennom en grunnleggende lærende kultur som er forankret i mellom menneskelige relasjoner. Ansatte og fosterhjem har regelmessig veiledning, og de får delta på eksterne og interne kurs.
  • Med utgangspunkt i et felles verdigrunnlag har vi valgt teorier som hjelper oss å forstå Petter som et handlende og meningsskapende individ, med potensiale for livslang læring og utvikling. Herunder teorier som gir innsikt i hvordan utvikling foregår i samspill mellom Petter og de menneskene og miljøene han omgis av. Teoriene er knyttet opp mot vårt menneskesyn, og innebærer at vi har et ressurs- og mestringsorientert perspektiv.
FAG FIGUR BARNE OG FAMVERN
Vi viser til vårt Fagsyn i sin helhet, for mer inngående beskrivelse av vårt kunnskapsgrunnlag, og hvilken praktisk tilnærming den får i våre tiltak.

Kontaktinformasjon

Frelsesarmeens barne- og familievern
Virksomhetsleder Anne Hernæs Hjelle
Telefon 920 57 870 eller e-post

For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her