Neonbrand 595599 unsplash
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Ettervern for ungdom

Ofte trenger unge voksne en los i livet - ganske lenge.

Ettervern er viktig for barn/unge som har vært i fosterhjem og institusjoner. Det er ikke å forvente at alle ungdommer som har vært under barnevernet skal klare seg selv - på lik linje med andre ungdommer som flytter fra sine biologiske foreldre.

Mange tar beslutningen om å klare seg selv. Og det kan gå bra. Men de aller fleste unge, i eller utenfor barnevernet, har behov for en los på veien inn i voksenlivet. Noen de kan ringe til når hybelen ser helt bombet ut, eller det ikke er penger igjen til mat eller busskort.

Alle har vi også et behov for at noen husker bursdagen vår, eller som sender en melding og ønsker oss lykke til hos tannlegen (når vi egentlig hadde glemt av vi skulle dit).

Frelsesarmeen krever, på vegne av ungdommen, at det skal tilbys ettervern - ungdommen selv må bevise at de ikke trenger hjelp. Og har en ungdom takket nei til ettervern, så er det lov å ombestemme seg. Ringe eller sende en melding, gi beskjed om at nå må noen komme og hjelpe til. Dette mener vi må være en person som er kjent for ungdommen. En person som kjenner til ungdommen og systemet. Derfor er ettervern satt i system i våre rutiner.

Ungdommen kan også selv kreve ettervern. De aller fleste synes det er vanskelig å definere hva de trenger hjelp til, og det kan være vanskelig å orientere seg i systemet. Det er ikke mange mennesker som klarer å definere sine behov, i hvert fall ikke til fremmede saksbehandlere.


Alle instanser må på banen

Det bør være skole, jobb og hverdagsaktivitet som er fokuset for de unge - vi vil forsøke å lage en sømløs tilpasning av alle goder som finnes i ulike system.

Før ungdommen flytter, så jobber vi for et godt planlagt og avtalt ettervern. Alle systemer som barnevern, NAV og helsetjenester må på banen, og vi i Frelsesarmeens barne- og familievern skal være koordinator for arbeidet.