Fyrlyset0190 2

Retningslinjer for ivaretakelse av åpenhetsloven

Retningslinjer for ivaretagelse av åpenhetsloven er vedtatt av hovedstyret 23. mars 2023. og inngår i styringsdokumentene for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.