Elevator 8351

Åpen soning for kvinner

Elevator vant nylig anbudskonkurransen om 30 soningsplasser i seks nye år. Nå er avtalen med Kriminalomsorgsdirektoratet signert, og fra januar 2021 får institusjonen endelig muligheten til også å ta imot kvinnelige domfelte.

Tekst: Marianne Pedersen
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

– Over flere år har vi formidlet til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at det er viktig at også kvinner får den trygge overgangen tilbake til samfunnet gjennom å være på Elevator, forteller daglig leder Elli Graf.

På Elevator er de opptatt av relasjonsbygging med beboere, for å få kontakt med hva den enkelte innerst inne trenger og ønsker seg.

– Beboere hos oss har over flere år gitt oss tilbakemelding på at de føler at de blir møtt med respekt, og at de opplever at de oppnår målene sine for oppholdet. Det vet vi gjennom mange samtaler og brukerundersøkelser, sier Graf.

Daglig leder på Elevator Elli Graf (t.v.) og ansatt Anette Karlsen (t.h.) snakker sammen.
På Elevator får beboerne hjelp tilpasset akkurat det man har behov for. Elli Graf (t.v.) og Anette Karlsen (t.h.) tilpasser hjelpen til hver enkelt. Nå er driften sikret i flere år framover.
Kvinner har dårligere soningsvilkår enn menn i norske fengsler, og vi er klare til å brette opp ermene for å gjøre noen med dette. Vi er derfor spesielt glad for at vi fra 2021 også kan ta imot kvinnelige domfelte.
– Elli Graf, daglig leder på Elevator

– KDI gir uttrykk for at de opplever Frelsesarmeen som en stabil samarbeidspartner med et tilbud som KDI har vært fornøyd med over mange år. Det sier noe om hvor godt det er å være en del av Frelsesarmeen, og gir oss tro på at vi har et langsiktig samarbeid i vente, forteller Elli Graf fornøyd.

– De ansatte har vært veldig spente på om vi fikk ny kontrakt, spesielt nå hvor koronasituasjonen har ført til økt arbeidsledighet i landet. Da vi skrev anbud, holdt de ansatte på Elevator driften i gang, de holdt ryggen til anbudsteamet fri uten at det gikk utover kvaliteten. Jeg er stolt over personalgruppa på Elevator, avslutter hun.

Les også https://frelsesarmeen.no/aktuelt/etterlyser-strakstiltak-for-loslatte

Vil du bli bedre kjent med Elevator? Sommeren 2019 var de med i tv-dokumentaren «Helene sjekker inn».

Signering Elevator KDI og sosialsjef Lindis Evja
Jan-Erik Sandlie, assisternde direktør i KDI og Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen, signerte kontrakt som sikrer drift av Elevator i seks nye år.