4557629544 429392f7dd k
Alt om vårt arbeid med fengselsarbeid

Safe Way Home

Vi arbeider for tilbakeføring og reintegrering av utenlandske innsatte i norske fenglser.

«Safe Way Home», er et tilbakeførings- og reintegreringsprogram som retter seg mot utenlandske innsatte i norske fengsler.

I 2007 startet Frelsesarmeens fengselsarbeid arbeid blant innsatte fra Øst-Europa og Baltikum, «Safe Way Home». Denne gruppen hadde tyngre soning enn andre innsatte, i tillegg til store utfordringer knyttet til tilbakeføringsarbeid. Undersøkelser viste at språkproblemene bak murene er store, og at de løslatte ikke blir fulgt opp tilstrekkelig ved retur til hjemlandet. Risikoen for gjentatt kriminalitet øker, og enkeltmenneskets sjanse til å reise seg reduseres.

Arbeidet omhandler siste fase av en langvarig prosess av rehabilitering. Det er bare de som under soning viser vilje til å jobbe mot forandring av livsstil, som får dette tilbudet.

Et nødvendig premiss er at Frelsesarmeen arbeider internasjonalt, per i dag i 131 land. I dette arbeidet har det også vært viktig og nødvendig med et nært samarbeid med Politiets Utlendingsenhet (PU). Samarbeidsavtalen mellom begge parter ble undertegnet den 23.11.2012.


Gjenfinne fast grunn

Metoden er å gi en støttende hånd i en sårbar periode, for at den domfelte skal kunne gjenvinne balansen. Målet er at han eller hun finner fast grunn for en verdig tilværelse i varig frihet.

Vi arbeider med å etablere en tidlig kontakt med utenlandske innsatte som har fått beskjed om utvisning. Gjennom samtaler og veiledning kan kapellanen og den innsatte finne ut hvilke muligheter den innsatte har når vedkommende returnerer til sitt hjemland/mottakerland.


Mobilisere et mottak i hjemlandet

Gjennom en avtale med Gardermoen flyplass og PU, er det ordnet slik at vår SWH -koordinator kan følge den løslatte, sammen med politiet til transittmottaket på Gardermoen og inn på flyet slik at den løslatte ikke skal overlates helt til seg selv.

Reisen er ofte forbundet med stor angst for returen til hjemlandet/mottakerlandet. Det kan være kriminelle kontakter man står i gjeld til, familie som ikke har visst hvor man har vært eller bare ensomhet og bekymring for hva som venter.

Kapellanen kan, gjennom Frelsesarmeens internasjonale nettverk, kontakte Frelsesarmeen, eller en annen organisasjon, dersom Frelsesarmeen ikke finnes i det aktuelle landet, slik at de kan mobilisere et mottak av den løslatte. Dette kan være å bli møtt på flyplassen, få hjelp til å finne bolig og arbeid, veiledning i å prøve å leve et liv uten kriminalitet og hjelp til å møte familier og venner, som i mange tilfeller ikke vet at vedkommende har vært i fengsel i Norge.


Vår strategi for vellykket tilbakeføring

Under soning

  • Være til stede med ulik hjelp, og motivere til tiden etter løslatelse. Safe Way Home tilbys alle dem som våre kapellaner over tid har vært i gode jobbprosesser med.
  • Vi mottar også henvendelser fra prester og løslatelseskoordinatorer vedrørende dette programmet.
  • Sørge for at den domfelte er rolig i forhold til selve reisen.
  • Sørge for at den domfelte er rolig for det som venter.


Etter ankomst

  • Møte den domfelte på flyplassen og skaffe transport til et midlertidig bosteed.
  • Gi støtte til permanent løsning med bolig.
  • Være behjelpelig med å skaffe jobb eller et frivillig engasjement.
  • Gi tilbud om positive nettverk og siden være tilgjengelig ved behov.
  • Tett oppfølging. Den løslatte hentes av Frelsesarmeen på flyplassen i hjemlandet og prosessen som startet bak murene med å etablere en endret og positiv livsstil kan fortsette.
  • De første 3 månedene følges kontaktene opp fra Norge. Etter det fortsetter oppfølgingsarbeidet lokalt.

KONTAKTINFO SAFE WAY HOME


Frelsesarmeens fengselsarbeid

Malerhaugveien 10b, Heimdalsgata 27 A, 0561 Oslo
Telefon: 23 69 19 80
Mobil: 47 46 69 21

RELATERTE SAKER