Dame fra Frelsesarmeen og uniformert mann står ved inngangsporten til et fengsel.
Alt om vårt arbeid med fengselsarbeid

Kapellantjeneste

Vi besøker innsatte som soner i norske fengsler, og møter menneskers behov med kristen nestekjærlighet – uavhengig av etnisitet, kultur eller religion.

Så lenge mennesker går inn og ut av fengsel, som de gjør nå, vil jeg kjempe
– William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger

KONTAKTINFO KAPELLANTJENESTE


Frelsesarmeens fengselsarbeid

Malerhaugveien 10b, Heimdalsgata 27 A, 0561 Oslo
Telefon: 23 69 19 80
Mobil: 47 46 69 21

Frelsesarmeens fengselsarbeid region vest

Vilhelm Bjerknes vei 58 B, 5081 Bergen
Mobil: 90 94 75 65

Frelsesarmeens fengselsarbeid region sørvest

Kongsgata 50, Postboks 553, 4003 Stavanger
Telefon: 51 56 41 66
Mobil: 99 08 85 38

RELATERTE SAKER