Dame fra Frelsesarmeen og uniformert mann står ved inngangsporten til et fengsel.
Alt om vårt arbeid med fengselsarbeid

Kapellantjeneste

Vi besøker innsatte som soner i norske fengsler, og møter menneskers behov med kristen nestekjærlighet – uavhengig av etnisitet, kultur eller religion.

Frelsesarmeens fengselsarbeid er et arbeid Frelsesarmeen har drevet siden 1920 da de fikk justisdepartementets godkjennelse til å gå inn i fengslene og besøke den innsatte på cella. Frelsesarmeen har opparbeidet en unik kontakt og tillit til å møte straffedømte både i og utenfor anstalt.

Kjernen i Frelsesarmeens fengselsarbeid er det arbeidet kapellanene/fengselsmedarbeiderne utøver på daglig basis, der vi besøker innsatte som soner i norske fengsler samt arrangerer gudstjenester i de ulike fengslene. På gudstjenestene har vi ofte også med oss frivillige som bidrar med sang, musikk og god prat over en kaffekopp.

Kapellanene/medarbeiderne søker å være en god samtalepartner for innsatte som ønsker det, og tilbyr sjelesorg, råd, veiledning og noe praktisk hjelp. Vi har et tett samarbeid med prestene i de ulike fengslene.

Per i dag er det ansatt sju fengselskapellaner som ukentlig besøker flere fengsler. Hovedsakelig er dette fengsler i Kriminalomsorgens regioner i sørvest, sør, øst og vest. Vi er også tidvis i kontakt med fengsler i andre regioner.

Så lenge mennesker går inn og ut av fengsel, som de gjør nå, vil jeg kjempe
– William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger

KONTAKTINFO KAPELLANTJENESTE


Frelsesarmeens fengselsarbeid

Malerhaugveien 10b, Heimdalsgata 27 A, 0561 Oslo
Telefon: 23 69 19 80
Mobil: 47 46 69 21

Frelsesarmeens fengselsarbeid region vest

Vilhelm Bjerknes vei 58 B, 5081 Bergen
Mobil: 90 94 75 65

Frelsesarmeens fengselsarbeid region sørvest

Kongsgata 50, Postboks 553, 4003 Stavanger
Telefon: 51 56 41 66
Mobil: 99 08 85 38

RELATERTE SAKER