Retreat i fengsel, Frelsesarmeen
Retreat er dager i stillhet for den som ønsker å finne ro og balanse. Den er også tider med konsentrasjon, meditasjon eller bønn – en prosess der veien går innover i eget liv. Illustrasjonsfoto: Jeremy Yap/Unsplash
Alt om vårt arbeid med fengselsarbeid

Sammen i stillhet - retreat i fengsel

Retreat er dager i stillhet for den som ønsker å finne ro og balanse. Den er også tider med konsentrasjon, meditasjon eller bønn – en prosess der veien går innover i eget liv.

Retreat betyr «tilbaketrekning». Ordet brukes ofte om det å hente krefter og komme seg til hektene etter anstrengelser. Kanskje skulle det vært gjort for lenge siden, eller kanskje er det for første gang du har muligheten? Det er godt å sette av noen dager eller uker til å gjøre noe for seg selv.

Refleksjon i fellesskap

På retreat blir du en del av en liten gruppe som er der fordi de ønsker det. Det blir et fellesskap. Noen serverer mat og vi spiser rundt et langt bord. Døra står åpen ut, med mulighet for å slappe av i gapahuken eller ved fiskedammen.

Et av de viktigste spørsmålene som mennesker kan stille er «hvem er jeg?». Gjennom verktøy som stillhet, bibeltekster, meditasjon/refleksjon og veiledningssamtaler – vil du få muligheten til å reflektere hva som har hendt deg, ta et oppgjør med fortiden, og tenke på hva du lengter etter for fremtiden.

Du vil møte spørsmål som river, og retreat kan være hardt arbeid når noe blir vanskelig. Prosessen drives fremover av din egen motivasjon, og du vil få god støtte og oppfølging både underveis og i ettertid.


Åpent for alle

Programmet er åpent for alle uansett bakgrunn og livssyn. Retreatene gjennomføres med en reell livssynsfrihet i møte med retreatens kristne innhold. Dette betyr at innholdet formidles på en slik måte at vi respekterer ditt livssyn og ståsted, og at du kan fortolke det som formidles med basis i din egen tro og overbevisning.

Jeg ville bare ha litt stillhet og tenkte at disse øvelsene bare kom til å være Jesus og Gud, men ble overrasket over noen av de dypt gravende og tenkende øvelsene.
– Mann, 28 år

Hvorfor delta?

Du kan velge mellom kort retreat (åtte dager) eller lang retreat (tre eller fire uker). Retreatene gjennomføres i separate kvinne- og herregrupper. Programmet på retreatene kan bidra til:

 • Å oppnå større selvinnsikt.
 • Å oppdage det gode i deg.
 • Å ta et oppgjør med egen fortid og selvbilde.
 • Å føle en lettelse/tilgivelse.
 • Foreta nye valg for livet ditt.
 • Hjelp til å leve ansvarlig etter løslatelse.
For meg personlig så synes jeg at retreat er det beste jeg kunne melde meg på. Jeg har blitt bedre kjent med meg selv og har gått inn i meg selv og tenkt på saker og ting som jeg hadde «glemt/slettet». Har tatt opp alt sammen og tatt et oppgjør med det en gang for alle. Dette ga meg en sterk indre ro, som jeg har lengta etter.
– Mann, 25 år

Hva innebærer retreat?

Stillhet er det viktigste elementet i retreaten. Dette vil gi deg muligheten til å tenke de lange tankerekkene og konsentrere deg om ditt eget liv. Det er derfor ikke tilgang på TV, aviser, spill eller samtale. Måltidene spises i stillhet med instrumentalmusikk. En fast ramme omkring dagen er viktig, for å gi deg trygghet og hvile.

Dagsprogrammet har vanligvis to tidebønner, to stille meditasjoner, fire måltråder, to øvelser med arbeidsoppgaver og en veiledningssamtale. Luftegården og celledøra er åpen mesteparten av dagen. Søndager er fridager, og kan brukes til å ringe, prate, trene og se film. Det er gode muligheter for lufting, hvor du kan ta med deg en kopp kaffe og dine spørsmål, trene litt – eller bare legge deg ned for å hvile og tenke.

Temaer og oppgaver skifter gjennom fire perioder i de lange retreatene. Temaene konkretiseres til ditt personlige plan. Du får personlig veiledning som skal hjelpe deg videre. De korte retreatene på åtte dager vil ha et eget tema, som for eksempel «uro», «håp», «angst», «pilgrim» eller «advent».

Det religiøse er en viktig og spennende del av retreaten. Det brukes kristne tekster og symboler, og det holdes morgenbønn og kveldsmesse hver dag. Dette brukes pedagogisk for å sette i gang ulike prosesser, og betyr ikke at du må være kristen. Det er rom for alle slags mennesker med alle slags livssyn i denne formen for retreat.

Fellesskapet er det siste elementet. Det legges vekt på en atmosfære av åpenhet, tillit og anerkjennelse. Fellesskapet blir viktig, selv om vi ikke snakker sammen. Flere av våre tidligere deltakere forteller at det å gå gjennom sterke ting sammen kan gi en tilhørighet. Det veksles mellom å være alene og hvile i fellesskapet, noe som er viktig for å kjenne på trygghet og tillit. Dette fellesskapet illustreres tydelig i samlingene rundt måltidene og lystenningen hver kveld.

MG 0791
Fellesskapet i retreaten illustreres tydelig i samlinger med lystenning.

Kort og lang retreat

Retreaten er et samarbeid mellom Kriminalomsorgen, Den norske kirke og Frelsesarmeen. Det er prester og kapellaner fra de to kirkene som leder retreatene og som blir samtalepartner for deg under retreaten. De har lang erfaring med samtale, veiledning og livshjelp. I tillegg har vi en avdelingsleder og en gruppe dedikerte retreatbetjenter. Til sammen utgjør de vårt retreatteam i Halden.

Kort retreat varer i åtte dager. Innholdet kan være:

 • Intro-retreater med ulike tema, med innføring i meditasjon, tekstmeditasjon og veiledning.
 • Fordypnings-retreat, for deg som har prøvd retreat tidligere. Her jobber vi med et hovedtema relatert til ditt liv.
 • Tema-retreat, for eksempel i advent eller påske med vektlegging på oss mennesker i møte med faste, lidelse og andre aktuelle temaer.

Lang retreat varer i tre eller fire uker. I utgangspunktet må du ha deltatt på en eller to korte retreater før du du kan delta på den lange. Materialet vi jobber med er vårt eget liv, hvor retreaten gir deg gode redskaper og hjelp til å ta nødvendige valg for fremtiden ut fra dine egne ønsker. De fire temaene i lang retreat er:

 • Godheten og kjærligheten.
 • Det onde, lidelsen og oppgjøret med synden.
 • En ny start og livet som skal leves.
 • Håpet og mulighetene, og valgene som må gjøres.
MG 0739
Søndag er hviledag og en god mulighet for en luftetur.

Dagsprogram

Et eksempel på dagsprogram på en retreat kan se slik ut:

 • Kl. 07.30: God morgen!
 • Frokost, morgenbønn
 • Stille meditasjon
 • Samling og øvelse
 • Lunsj
 • Hvile/lesing på rommet
 • Øvelse
 • Middag
 • Stille meditasjon
 • Messe
 • Kvelds
 • God natt!

Det er satt av tid til en samtale med veileder hver dag, ca. 30 min. Samtalen er din tid, til å ta opp det som er viktig for deg.

Oppfølging

Etter deltakelse på lang retreat, er det naturlig å fortsette kontakten. Du får tilbud om oppfølgingsmøter med prest/kapellan i ditt fengsel. Denne oppfølgingen skal gi deg hjelp til å holde fast på og realisere det du har valgt.

Det finnes en retreatgruppe på Bastøy fengsel. Som en del av oppfølgingsløpet, og dersom du er i permrutine, kan du søke om deltakelse på vinterretreat eller pilegrimsvandring med denne gruppa. Pilegrimsvandring for kvinner arrangeres samarbeid med Bredtveit fengsel.

Vil du vite mer?

Fengselet har brosjyre, samt et utfyllende søknadsskjema til retreat tilgjengelig. Der er det mer informasjon. Du finner årsprogrammet på plakaten i din avdeling. Du kan også ta kontakt med prest/kontaktbetjent for å få mer informasjon, eller ringe retreatleder/avdelingsleder i Halden.

Logoer Kriminalomsorgen, Halden fengsel, Retreat, Den norske kirke, Frelesarmeen

RELATERTE SAKER