Safehouse 9578 beh
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Safe House Filemon

Filemon er et botilbud for menn som har vært utsatt for tvangsarbeid.

Her tilbyr vi:

 • Tilgang til en trygg bolig, på hemmelig adresse, med kvalifisert personale til stede.
 • Aarbeidstrening gjennom Fretex eller andre tiltak.
 • Ukentlige veiledningssamtaler, også i samarbeid med advokat som har kompetanse på feltet.
 • Bistand i møte med offentlige instanser (med tolk ved behov).
 • Mulighet for deltakelse på fritidsaktiviteter og utflukter sammen med personalet og andre beboere.


Hvem kommer hit?

Plassene er prioritert for menn over 18 år som er eller har vært utnyttet i tvangsarbeid. Par og familier (med mor, far og barn) kan benytte seg av tilbudet hvis det er praktisk mulig.

 • Personen skal i utgangspunktet ha søkt om refleksjon eller være motivert for å gjøre dette så snart det er mulig etter innflytting.
 • Være motivert for å få til en forandring i livet og ta imot de tilbud og aktiviteter som tilbys.
 • Personale vil gjennomføre ukentlige motivasjons og kartleggingssamtaler sammen med beboeren.
 • Rusproblematikk og boevne vil bli vurdert før inntak.

Vi kan også tilby:

 • Kortere opphold for uavklarte mulige ofre av menneskehandel. Da har vi umiddelbar tilgang til trygg bolig samt at vi dekker de basale behovene inntil saken blir avklart. Dette gjør vi i samarbeid med HTSO (NAV Grünerløkka). Her er det ingen krav om refleksjon.
 • Kartlegging og identifisering av antatte ofre for tvangsarbeid/tvangstjenester på ekstern lokasjon.
 • Veiledning og undervisning om moderne slaveri og menneskehandel kan tilbys til alle som er interessert i tematikken.

Vi tar imot henvendelser om plass fra hele landet.

Vakttelefon for Safe House Filemon: 474 66 480