Menneskehandel
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel

Vi møter mennesker som forteller historier om utnyttelse her i Norge, og fra andre land. Har du mistanke om menneskehandel? Les indikasjonene her.

Frelsesarmeen opplever at problematikken med ulike typer moderne slaveri og menneskehandel har økt.

Gjennom vårt internasjonale nettverk arbeider Frelsesarmeen med å bygge opp et system med mål om «Identify, React and Act».

Frelsesarmeens anti-traffickingarbeid i Norge handler om å møte den enkelte der vedkommende er: Mennesker som er satt i fengsel på grunn av falske papirer, mennesker som har flyktet og trenger hjelp til å komme seg videre i livet eller hjem. Frelsesarmeen ønsker å møte alle med god omsorg, profesjonell hjelp og kunnskap.


Indikasjoner på menneskehandel

Følgende spørsmål kan gi deg en indikasjon på at en person er offer for menneskehandel:

  • Har personen pass, legitimasjon eller reisedokumenter? Er det noen som oppbevarer disse dokumentene for vedkommende?
  • Opptrer personen på en måte som tilsier at de ikke handler av egen fri vilje eller blir instruert om hva de skal si? Får personen snakke fritt eller selv besvare spørsmål som blir rettet mot dem?
  • Har personen en arbeidskontrakt som tilsvarer de arbeidsoppgaver som personen utfører?
  • Får personen lite eller ingen betaling for sitt arbeid? Er det noen annen som kontrollerer det de tjener?
  • Har personen blitt tvunget til å utføre seksuelle tjenester?
  • Kan personen bevege seg fritt?
  • Har personen eller dennes familie blitt truet på noen måte hvis hun/han har prøvd å rømme?
  • Er personen av den oppfatning at den står i gjeld eller er i en avhengighetsposisjon?
  • Har personen blitt nektet mat, vann, søvn, medisinsk tilsyn?
  • Kan personen fritt kontakte familie eller venner? Har de begrenset eller ingen sosial kontakt med mennesker utenfor sitt umiddelbare miljø?

Det er ikke alle disse punktene som må være tilstede for å mistenke eller identifisere et offer for menneskehandel. Listen kan være til hjelp i en samtale ved mistanke om menneskehandel. Hvis flere punkter bekreftes eller man pga av andre opplysninger har en sterk mistanke, skal politiet eller Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM) kontaktes.


Politiets ansvar

Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel. Politiet skal også identifisere ofre, utarbeide trusselvurdering og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak, samt sikre at offerets rettigheter som fornærmet i straffesak er ivaretatt.

Ved behov for veiledning og informasjon om identifisering av ofre og hvordan man kan henvise dem til videre assistanse, kan du kontakte:

KOM prosjektet
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel

Politidirektoratet
Hammersborggata 12
Postboks 8051 Dep.
0031 OSLO

Tel: 23 36 41 45 (kontortid)
Mob: 92 41 55 62 (kontortid)
E-post

Ved mistanke om menneskehandel skal det lokale politikontoret kontaktes:

Politi
For øyeblikkelig hjelp, ring: 112
For ditt lokale politidistrikt, ring 02800
For mer informasjon, se www.politiet.no


Våre tilbud

Safe House Filemon

Safe Way Home

Frelsesarmeen tilbyr også undervisning og opplæring om tema moderne slaveri og menneskehandel. Vi har flere medarbeidere som er dyktige forelesere, og kan gi tilpasset undervisning. Ta kontakt med fagkonsulent Petra Kjellén Brooke,
telefon 902 67 868 eller e-post.

Linker:

Anti Human Trafficking Network (AHT)

Global uke

Moderne slaveri i Norge


KONTAKTINFO ARBEID MOT MODERNE SLAVERI OG MENNESKEHANDEL


Frelsesarmeens arbeid mot menneskehandel

Kommandør T.I. Øgrims plass 4, 0130 Oslo
Telefon: 22998500

RELATERTE SAKER