Migrasjonssenteret Oslo
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Migrasjonssenteret

Her får du dusj, mat, hvile og informasjon om rettigheter og muligheter i Norge.

Vi er et lavterskel-kontaktsenter for utenlandske tilreisende med begrensede sosiale rettigheter.

Mange europeere kommer til Norge på leting etter inntekt. Noen er pendlere som brødfør familien hjemme, noen ønsker å etablere seg i Norge. De fleste kommer seg inn i fast arbeid, men noen faller utenfor. Vi er her for dem som faller utenfor, og som tjener til livets opphold på alternative måter enn de formelle.

Noen tyr til tigging, bladselling eller gateunderholdning. Andre igjen tyr til ulovlige midler. Mange jobber i det svarte arbeidsmarkedet.

Felles for dem alle er at de er i en sårbar livssituasjon, med høy risiko for helseproblemer og utnyttelse. Mennesker kan da havne på gata uten noen fullgode alternativer, sårbare for helseproblemer og utnyttelse.


Vi dekker de grunnleggende behov

Vi gir nødhjelp til disse menneskene som er i en vanskelig livssituasjon i byen vår. Vi dekker grunnleggende fysiske behov, og gir veiledning for hvordan komme seg ut av problemene. Vi tilbyr:

  • dusj mandag og torsdag
  • enkel frokost mandag og torsdag
  • et sted å hvile
  • informasjon om rettigheter og muligheter i Norge
  • realitets-veiledning der vi avklarer forventninger til oppholdet i Norge


De fleste av våre gjester er fra Romania, men vi har også en stor andel mennesker fra land som Polen, Litauen og Italia. Våre ansatte har relevant faglig utdanning, og har ulik språkkompetanse.


Langsiktig hjelp

Noen av våre gjester har ressurser til å komme seg i arbeid i Norge, mange har ikke det. Blant våre gjester er det for eksempel svært få som kan norsk, og bare noen kan også engelsk. Sjansen for å komme seg inn i et formelt ansettelsesforhold i Norge er liten.

Vi tror derimot at alle har noe å bidra med i samfunnet, selv om det ikke nødvendigvis er rom for dem i det norske. For å bruke tiden godt jobber vi derfor med å starte prosessen her i Norge med sikte på en langsiktig løsning i deres eget hjemland. For eksempel er det mange av våre gjester som ikke kan lese og skrive, traktere en pc eller vet hvordan de skal søke jobb eventuelt starte et firma. Vi jobber for å starte prosessen med å utvikle ressursene til det beste for dem selv og fellesskapet i tråd med vårt motto Suppe, Såpe, Frelse.

Migrasjonssenteret er finansiert av Oslo kommune, Justis- og beredskapsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, UDI og Frelsesarmeens egne midler.


KONTAKTINFO MIGRASJONSSENTERET


Frelsesarmeens migrasjonssenter

Kirkeveien 62a, Alexandra Czech-Havnerås, fungerende daglig leder, Kirkeveien 62A, 0386 Oslo