20201026 145210
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Søndagsskole, Moss

Søndagsskole

Søndagsskolen

Vi har søndagsskoletilbud når det er "vanlige" gudstjenester.

Vi har delt opp søndagsskolen i 3 grupper etter alder: small, medium og large.

Én søndag i måneden er det storsamling, dette er en gudstjeneste for liten og stor, da er det ikke søndagsskole.