4 jenter i ulik aldre sitter i blomstereng og smiler og spiser vannmelon
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Aktiviteter for barn og unge, Sandefjord

Sandefjord korps har mange grupper med ulike aktiviteter, lek og moro.

Messy Church

Messy Church er et gudstjenesteopplegg som første gang ble tatt i bruk i Portsmouth i 2004. Opplegget er et tilbud til alle generasjoner, og har i England slått godt an hos de som til vanlig ikke deltar på kirkelige aktiviteter. At det skal være gøy med kirke, er en av de grunnleggende verdiene i Messy Church. Alle generasjoner kommer sammen til fellesskap, måltid, bibelfortelling og aktiviteter.

Velkommen til Messy Church lørdag 11. februar kl.15.00!

BeTweens

Dette er et tilbud til barn mellom 8 og 12 år som vil ha en gøyal kveld sammen med andre på samme alder. Vi spiser noe godt, snakker sammen om kristne verdier og har ulike aktiviteter. Vi samles på fredager, annenhver uke (i partallsuker). Vi begynner kl. 17.00 og er ferdig ca. kl. 19.30. Det er bare hyggelig om du tar med deg en venn!

Søndagsskole

Vi har søndagsskole hver søndag under gudstjenesten klokken 11.00. Åpent for barn i alle aldre. Barna blir fordelt på to forskjellige rom og er sammen med en voksen. Der kan de synge, leke, spille, lage ting og ha felleskap med barn i samme alder. Dette er en mulighet som legger til rette for at foreldre kan delta på gudstjenesten.

Møteplassen

Frelsesarmeen i Sandefjord starter opp Møteplassen sammen med Byskolen.

Oppstart er 25. august kl. 12.45.
Dette er et tilbud om leksehjelp på onsdager (kl. 12.45–15.30) og torsdager (kl. 14.15–17.00) til 20-25 elever ved Byskolen fra 4. til 7. klasse.

Her vil barna får hjelp med å gjennomføre lekser, mestringsfølelse på skolearbeid og aktiviteter som barna deltar på. Ved å tilby både enkel mat, leksehjelp, aktiviteter og fellesskap ønsker vi at dette skal gi gode opplevelser for alle som ønsker å delta. Det skal være et sted der barn kan være seg selv, være trygge og føle seg verdsatt.

Det er viktig å understreke at tilbudet er gratis.

Vi ønsker gjerne å ha deg med! Har du spørsmål eller lyst til å delta, ta kontakt med oss på e-post.


KONTAKTINFO AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338