0550 Foto Charlotte Sverdrup 1080x1080 web

Home Start, Halden

Home-Start Familiekontakten (HSF) er en nasjonal og internasjonal nettverksorganisasjon som i Halden driftes av Frelsesarmeen som del av vårt arbeid her.

HSF hjelper familier med minst ett barn under skolealder. Det dreier seg om vanlige familier som går igjennom en sårbar periode av ulike grunner, opplever at hverdagen er litt overveldende og kanskje har lite eller dårlig fungerende nettverk/familie rundt seg.
Hjelpen HSF tilbyr utføres av frivillige familiekontakter som har erfaring med arbeid med barn eller selv har barn. De kommer hjem til familiene én dag i uka i 2-4 timer over et halvt år for å være en støtte for familien, være en samtalepartner for foreldrene og hjelpe til med barnet/barna. For mange er denne hjelpen og støtten nok til å hjelpe dem igjennom en vanskelig periode og føle på mer overskudd i hverdagen.

Dersom du ønsker hjelp av en frivillig familiekontakt (de har politiattest og skriver under på taushetsløfte), eller ønsker å være frivillig familiekontakt, så ta kontakt med koordinator for HSF i Halden: