Kor for voksne

Sanggruppe for voksne, Oslo

Er du glad i å synge? Er du interessert i et sosialt miljø hvor du kan komme som du er? Menighetskoret i Templet, Sangbrigaden, ønsker deg velkommen til inn!