Screenshot 20230127 132712 Messenger1
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Diakonalt arbeid/matutdeling

Omsorg for hele mennesket

Fra tid til annen er det mange som kan slite med å få endenes til å møtes. Frelsesarmeen har en lang tradisjon for å hjelpe mennesker igjennom utfordrende livsfaser. I forbindelse med julen deler Frelsesarmeen Torp korps ut mat til over 100 familier.

Hver mandag kjøres ut og deles mat basert på forespørslene vi får. Dette arbeidet utføres gjennom hele året.

Hjelp i forbindelse med julen. Vi deler ut matesker til jul, vi leverer også gaver til barna i familier som får mat.

Ønsker du å hjelpe oss med å hjelpe? Kan gaver til vårt diakonale arbeid sendes til:

Bankkonto: 3000.33.51188

Vippsnr: 78358 Merk "Gave"

Gi håp i ei gryte

80 % av Frelsesarmeens steder melder om nye ansikter som ber om hjelp. Vi ser også at de som allerede hadde det tøft, har fått det enda tøffere i år. Sammen kan vi hjelpe.

Gi støtte

KONTAKTINFO DIAKONALT ARBEID/MATUTDELING


Frelsesarmeen, Torp korps

P. L. Kolstads vei 26, Postboks 136, 1658 Sellebakk
Mobil: 40 80 34 10
Organisasjonsnr: 874 127 922
Bankkonto: 3000.33.51188
Vippsnr: 78358