Rød bok med noter og tekst i fokus, uklar bakgrunn
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

FA-koret, Sandefjord

Liker du å synge?


KONTAKTINFO FA-KORET, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338