Rød bok med noter og tekst i fokus, uklar bakgrunn
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

FA-koret, Sandefjord

Liker du å synge?

Vi er et kor med mennesker som liker å synge for å glede andre og ha det sosialt sammen.
Koret øver annenhver onsdag i partallsuker kl. 19.00–21.00.

Kontaktperson
Tone-Gro på tlf. 932 45 574 eller på e-post


KONTAKTINFO FA-KORET, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338