Forbønn Ladegården
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Forbønn, Bergen

Forbønn for deg og de du er glad i.

Frelsesarmeen i Ladegården har opprette en forbønnslinje hvor du kan sende ønske om forbønn for deg selv og de du er glad i.

"Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg." Matteus 6:33


Bønneemner vil bli tatt med i bønn gjennom uken og i korpsets gudstjenester.

Send mail til ladegaarden@frelsesarmeen.no og skriv inn ditt forbønns-ønske.

Eller send SMS til 458 70 43