Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjeneste, Halden

Vi samles til ukens gudstjeneste for å dele gudsord til oppbygning i hverdagen.

Gudstjenesten av uka midtpunkt for gudsord.

Vi møtes for å synge, høre og lytte til guds ord og sanger.

Samt å dele fellesskap med andre.