En oppslått bibel med lys, uklar bakgrunn
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

Gudstjeneste, Trondheim

Hver søndag kl. 11 inviterer vi til gudstjenestefellesskap.


KONTAKTINFO GUDSTJENESTE, TRONDHEIM