En oppslått bibel med lys, uklar bakgrunn
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjeneste, Trondheim

Hver søndag kl. 11 inviterer vi til gudstjenestefellesskap.

Vi har et variert program med mye sang og musikk. Én søndag i måneden har vi familiegudstjeneste. Vi har også søndagsskole én søndag i måneden.

Etter hver gudstjeneste inviteres det til fellesskap rundt bordene med servering av kaffe og kaker.


KONTAKTINFO GUDSTJENESTE, TRONDHEIM