Småbarn gudstj2 2
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjenester, Skien

Velkommen til gudstjenestene hos Frelsesarmeen i Skien, her kan du «komme som du er»!

Med Guds ord i sentrum

I gudstjenesten har vi mye vekt på sang og musikk - fordi vi vet at det å synge sammen er godt for sjelen og styrker fellesskapet. Vi ser gudstjenesten som en dugnad hvor vi alle kan bidra. Noen leser bibelvers, andre spiller, synger, deler noe fra troslivet, tenner lys, leser dikt, taler - eller steller med enkel bevertning som vi deler sammen etterpå. Også fellesskapet oss imellom er en del av gudstjenesten; en viktig del av tjenesten for Gud er å se hverandre. Gudstjenesten inneholder forkynnelse om evangeliet i ord og toner. Selv om innhold og form kan variere, står Guds ord alltid i sentrum.

Vi har gudstjenester hver søndag kl. 18:00. Ca. én søndag i måneden har vi familiegudstjeneste kl. 14:00. Mer informasjon finner du på Facebook.