Thumbnail Screenshot 20210512 113107red
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Hjemforbundet, Bergen

En gruppe for kvinner og menn i alle aldre. Vi samles 1 gang i uken til godt fellesskap, et varmt måltid og et emne/andakt

Hva er hjemforbundet:
Hjemforbundet er en organisasjon i Frelsesarmeen og har mer enn 500.000 medlemmer på verdensbasis.

Samlingsdag: Torsdager kl. 18.00
Sted: Frelsesarmeen Ladegårdsgaten 8a, Sandviken , Bergen

Hjemforbundet starter opp igjen torsdag 19. aug. 2021

Hjemforbundet er en gruppe for kvinner og menn i alle aldre. Vi samles til fellesskap 1 gang i uken der vi deler godt fellesskap, et varmt måltid og et emne/andakt

Hjemforbundet bygger på de fire søylene:
undervisning, fellesskap, gudstjeneste og tjeneste

Gjennom samlingene og programmet legger vi vekt på dette. Det gis undervisning og informasjon om aktuelle og viktige temaer i dagens samfunn. Det inviteres til fellesskap der det legges til rette for de gode samtalene rundt bordet. Gjennom livsnære andakter, gode sangskatter og tid til bønn deler vi gudstjeneste sammen.

Hjemforbundet engasjerer seg sterkt i arbeidet med å hjelpe de som trenger oss. Hver måned har vi kollekt til Frelsesarmeen i Sandvikens prosjekt i Litauen som skal hjelpe ungdommer der borte til å klare seg best mulig i livet. I tillegg er det mange i hjemforbundet som strikker og hekler tøy som blir gitt i gave til barn, unge og voksne i Litauen.

VELKOMMEN INN PÅ VÅRE SAMLINGER I LADEGÅRDSGATEN 8A


Hjemforbundsleder Marianne Ørpetveit

For mer informasjon om Hjemforbundet ta kontakt med kontoret
tlf. 55 62 75 00 eller epost til korpset