Screenshot 20230127 130804 Messenger1
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Kvinneforum

Med glede og omsorg for hverandre

Hensikten med Kvinneforum er å møte behovet for felleskap for kvinner. Det er en gruppe som tilbyr "Kirkefremmede" kvinner et felleskap i Frelsesarmeen hvor de kan følge seg hjemme i et uformelt miljø.

Vi tar opp mange sentrale og spennende temaer hver gang vi møtes, vi spiser kveldsmat, har en enkel utlodning, masse latter og hyggelig prat

Kvinneforum er også et felleskap for kvinner som har sin tilhørighet i Frelsesarmeen, men du er også hjertelig velkommen. Vi har plass til flere!

Møtes første tirsdag i måneden kl.19.00 i Frelsesarmeen lokale på Torp.

Målet for gruppen er å støtte økonomisk korpset og andre prosjekter. Vi arrangerer basar og andre arrangement jevnlig.


KONTAKTINFO KVINNEFORUM


Frelsesarmeen, Torp korps

P. L. Kolstads vei 26, Postboks 136, 1658 Sellebakk
Mobil: 40 80 34 10
Organisasjonsnr: 874 127 922
Bankkonto: 3000.33.51188
Vippsnr: 78358