Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Mat, støtte og veiledning, Skien

Vi er her for dem som har behov for omsorg og hjelp i en krevende fase av livet.

Lys i hender

Matutdeling

Frelsesarmeen i Skien har matutdeling. Dette er et tilbud til alle som sliter litt økonomisk.

Personlig oppmøte er en forutsetning for å få hjelp.

Kom innom lokalet vårt i Einar Østevedts gate 14 eller ta kontakt på tlf. 413 46 099 eller skien@frelsesarmeen.no dersom du lurer på noe.

Vi har matutdeling annenhver fredag mellom kl. 10.30 - 13.00.

Datoer for matutdeling framover:

24. april

6. og 20. mai

3. og 17. juni

De fredagene vi ikke deler ut mat, har vi åpent hus med kaffe og vafler - og mulighet for å slå av en prat.

Vi har taushetsplikt.

Frokosten

Frokosten er et tilbud til byens rusmiddelavhengige, hver lørdag fra kl. 10.30. Her får de et tilbud om noe å bite i og noen å snakke med. Det er også mulighet til å få med seg en matpose eller en rekvisisjon på veien om de skulle trenge det.

Frokosten drives av frivillige. Tenker du at å bidra i dette arbeidet er noe for deg, vil vi gjerne at du tar kontakt på tlf. 413 46 099 eller via epost: skien@frelsesarmeen.no.

Noen å prate med, forbønn?

Trenger du at vi ber for deg eller trenger du å lufte tankene litt?

Kommunikasjon med medmennesker er et grunnleggende behov for oss alle. Ta kontakt, så tar vi en prat eller ber for deg og dine.

Vi tror Gud kan hjelpe oss i hverdagen.

Ring på tlf. 413 46 099 eller skriv til skien@frelsesarmeen.no

Det du sier blir ikke sagt videre. Vi har taushetsplikt.

Hjemmebesøk

Offiserene og enkelte av soldatene tar seg av oppgaven med å gå på hjemmebesøk.

Ta kontakt på tlf. 413 46 099 om det er noe du lurer på.

Mer om våre tilbud ved Frelsesarmeen i Skien