en åpen bærepose sett ovenfra med matvarer oppi
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Matutdeling, Sandefjord

Vi er her for dem som har behov for omsorg og hjelp i en krevende fase av livet.

Vi møter barnefamilier, enslige og eldre mennesker både fra Norge og mange andre land. Vi er her for å hjelpe, og vi ønsker å bidra – gjennom støtte i form av matposer, samtaler, møteplasser eller opplevelser.

Hver tirsdag kl 9–12 har vi matutdeling. Om du har behov for en matpose, har du mulighet til å få det. Vi henter mat i butikkene to dager i uken, som gis til vanskeligstilte i Sandefjord.

Alle er velkommen til oss!

Ønsker du å hjelpe til?
Til dette arbeidet trenger vi frivillige som kan hjelpe oss med kjøring.
Ta kontakt med Torgeir H. Lolland på tlf. 932 33 231 eller på e-post


KONTAKTINFO MATUTDELING, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Landstadsgate 10, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 413 24 441
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338