Frelsesarmeens musikkseksjon-hornmusikk

Musikkseksjonen

I våre nærmiljøkirker (korps) drives det mange former for aktiviteter som omfatter musikk. Vi tilbyr alt fra brassband til korsang; lovsangskor, band og andre former for musikalske aktiviteter.

To ungdommer som spiller på blåseinstrument på Frelsesarmeens Ungbrass-arrangement.
Ungbrass er et populært tilbud. Foto: Ranveig Nordgaard