IT-support

Nå blir det enklere å få svar på IT-spørsmålene dine.

Førstelinje IT-support

Har du en feilmelding knyttet til brukerkontoer, filsystem, programvare og maskinvare? Da skal du kontakte Advania (tidligere Visolit).

Behov for annen hjelp?

Om du trenger hjelp til andre fagapplikasjoner som for eks. Xledger, Visma, Simployer, Winorg CRM osv., finner du dette i Brukerstøtte på Teams. Her kan du velge fagapplikasjonskanalen for ditt behov.

Hva hvis man ikke er på Teams?

Hver kanal har en egen e-postadresse som du kan benytte. Du finner adressene her i Kvalitetssystemet, sammen med en helhetlig beskrivelse av hvordan brukerstøtte skal fungere.