Oslo rådhus sett fra Akershus festning.

Framtida formes nå

Endringer er underveis for Frelsesarmeen i Oslo. Reetablering og nyetablering av korps samt flytting av hovedkvarteret er under planlegging.

• Foto: Eirik Skarstein / Unsplash
Sist oppdatert:
Etter en periode hvor det har vært dialog med de direkte berørte, er vi nå klare for å fortelle den bredere Frelsesarmeen om mulighetene og utfordringene slik vi ser dem og hvilke grep vi vil ta.
– Kommandør William Cochrane
Kommandør William Cochrane
Kommandør William Cochrane er øverste leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.
Skjermbilde 2020 03 10 18 32 05
Ann Pender
– I dag er det altfor mange arealer som står tomme i altfor store deler av uken, og det har vi potensial til å gjøre noe med, sier Ann Pender.
En skisse over dagens lokasjoner og hvordan framtidens Frelsesarmeen i Oslo skal bli.

RELATERTE SAKER