Frelsesarmeen hovedbilde
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Bo- og omsorgssenter Haugesund

Vi er her for mennesker med rusproblemer, og som trenger et botilbud med oppfølging.

Vi er et lavterskel-botilbud for mennesker med rusproblemer i Haugesund. Her tilbyr vi et midlertidig botilbud eller en omsorgsbolig.


Midlertidig botilbud

Vi har plass til 14 beboere, og tilbudet er for dem som har vanskelig for å etablere seg i det private eller kommunale boligmarkedet. Det serveres fire måltider om dagen, med fokus på variert og næringsrik hverdagskost. Vi tilbyr også samtaler/sjelesorg for de som ønsker det.

Våre målsetninger er skadereduksjon, kartlegging og utredning av hjelpebehov for henvisning til andre egnede tiltak.

Senteret er døgnbemannet, og vi tilbyr individuelt tilpasset hjelp og oppfølging, vurdering av bo-kompetanse og rusproblemer, i tillegg til videreføring til andre institusjoner og tiltak.


Omsorgboliger

Vi har en bygård med 15 leiligheter hvor vi gir tilbud om omsorgsbolig med bo-veiledning for personer i aktiv rus.

Opplegget rundt oppfølgning av beboerne i leilighetene skal være med på å gi beboerne mestring ved alle sider av det å bo, og det gis veiledning i for eksempel matlaging, renhold, økonomi, ansvarlig naboskap.

Nabohjørna er en gammel og ærverdig villa sentralt i Haugesund. Villaen brukes som nærmiljøsenter med forankring i «Ansvarlig naboskap». Dette er et prosjekt i forbindelse med våre omsorgsboliger.

På Nabohjørna legges det til rette for å skape en arena for samhandling og kreativitet slik at det kan føre til eierskap og ansvarliggjøring knyttet opp til å være gode naboer.

Det er mange frivillige engasjert i Nabohjørna. I kjelleren er det innredet et butikklokale, hvor vi selger produkter laget av innsatte i fengslene i nærområdet, i samarbeid med Kriminalomsorgen. Våre beboere bidrar også med både produksjon av varer til butikken, samt får arbeidstrening her. Vi har deltatt på lokale arrangementer, messer og markeder, og bidratt til å holde liv i «Lørdagsmarked i Byparken».

Følg Frelsesarmeens rusomsorg Haugesund på Facebook


KONTAKTINFO BO- OG OMSORGSSENTER HAUGESUND


Frelsesarmeens rusomsorg, Bo- og omsorgsenter Haugesund

Sørhaugata 215, Postboks 336, 5501 Haugesund
Telefon: 52 85 10 77
Organisasjonsnr: 973 625 616