Frelsesarmeen hovedbilde
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Hveita dagsenter og Herberget

Her kan mennesker med rusproblemer få rene klær, en dusj, mat og veiledning.

Hveita dagsenter er et lavterskel-treffsted for mennesker over 18 år med rusproblemer. Vi har åpent alle hverdager klokka 8.30-14.30.

Vi har åpent fem dager i uken. Her kan våre besøkende få vasket klær, dusje, få mat, samtaler/veiledning, hår- og fotstell. I tillegg kan vi bistå med klær til de som har behov for det.

Hveita United er navnet på Frelsesarmeens gatefotballag i Trondheim. De trener regelmessig i tillegg til andre aktiviteter som sosiale kvelder, fotokurs, musikkrom med eget band - «Hveita F».


Fattige tilreisende

Hveita har også et lavterskel-sanitærtilbud for fattige tilreisende som livnærer seg av tigging. Det er åpent tre ettermiddager i uka, mandag-onsdag, og fredag klokken 14.45–16.45, for utenlandske borgere. Tilbudet er dusj, klesutlevering, klesvask og næringsrik mat. Inngang fra bakgården, gjennom porten.


Herberget

Herberget er et midlertidig botilbud til rusmiddelavhengige menn over 18 år. 6 plasser. NAV fatter vedtak om bruk av plassene. Politi og legevakt kan rekvirere akutt-overnatting når NAV er stengt, ved ledig beboerrom.

Følg oss på Facebook


KONTAKTINFO HVEITA DAGSENTER OG HERBERGET


Frelsesarmeens rusomsorg, Hveita dagsenter og Herberget

Hvedingsveita 3, 7012 Trondheim