Ordsky Pårørendehuset
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Pårørendehuset

Mange følelser er i bevegelse for deg som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Pårørendehuset er et faglig lavterskeltilbud for personer som er pårørende, og vi er opptatt av hvordan det er å være deg.

Vi vet at når noen vi bryr oss om blir syke, ligger det biologisk i oss å ville hjelpe.

Som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse er det mange følelser i bevegelse, og gjerne over lengre tid. Som pårørende har du flere spørsmål enn svar, og mange synes det er godt å ha noen å prate med. Samtale vil ikke nødvendigvis gi noen svar, men kan bidra til å finne verktøy til å mestre å stå i situasjonen.

Til Pårørendehuset kan du komme uavhengig av relasjon og livssyn. Her kan du snakke med ansatte med variert fagbakgrunn, og forståelse for deg som er pårørende. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.

Foreløpig har vi kontaktpunkt i Oslo og Harstad.


Hva vi kan tilby deg

 • Informasjon om avhengighet, rus og hvilke rettigheter du som pårørende har
 • Samtaler om hvordan du har det
 • Temakvelder og samtalegrupper
 • En møteplass med andre i lignende situasjon
 • Par- og familiesamtaler


Følg Pårørendehuset Oslo på Facebook


For fagmiljøer

Regjeringen ønsker å føre en politikk som bidrar til at pårørende av personer med rus- og psykiske problemer blir møtt og får nødvendig avlastning, støtte, informasjon og faglig veiledning.

Pårørende er et viktig satsningsområde på rusfeltet. Men hvordan jobber man for avlastning, støtte, informasjon og faglig veiledning? Og er det noe spesielt med pårørende i rusfeltet som ikke gjelder andre pårørende?

Pårørendehuset jobber målrettet med å samle informasjon om temaet, både ved å jobbe direkte med pårørende, og ved å holde oss oppdatert på det faglige som skjer i feltet. Pårørendehuset tilbyr blant annet:

 • Undervisning i tematikk som berører pårørende til personer med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse
 • Veiledning og samtaler om arbeid med pårørende
 • Informasjon om hvordan jobbe med pårørende
 • Samarbeid med andre som jobber med pårørende
 • Kurs eller workshops for hvordan implementere et pårørendearbeid
 • Systematisk arbeid i prosesser med pårørendearbeid hos institusjoner og lokale tiltak

Pårørendehuset stiller seg tilgjengelig både for aktører internt i Frelsesarmeen og eksterne aktører innen rusfeltet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan Pårørendehuset kan bistå med deres arbeid med pårørende.

Pårørendehuset får tilskudd fra Helsedirektoratet. Pårørendehuset Oslo får også tilskudd fra Oslo kommune.

Pårørendehuset gruppesamtale

KONTAKTINFO PÅRØRENDEHUSET


Frelsesarmeens rusomsorg, Pårørendehuset

Maridalsveien 158, 0461 Oslo
Mobil: 45 97 16 78

Pårørendehuset Harstad

Strandgata 35, 9484 Harstad