Auglendsdalen barnehage på tur
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Auglendsdalen barnehage

Vår barnehage i Stavanger ligger sentralt til med naturskjønne områder på alle kanter.

Barnehagen ligger rett ved E39 - med flott natur som vi vet å benytte oss av. Vi har fire avdelinger, oppkalt etter populære turområder: Soltun, Sørmarkå, Ullandhaug og Vannassen.

Vi vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf. Gjennom formidling og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve å lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Vi vektlegger også de kristne høytidene, barna vet hvorfor vi feirer jul og påske. Barna blir kjent med historier fra bibelen, og synger sanger tilknyttet høytidene.


Tilpasser det pedagogiske arbeidet

Vi er opptatt av at alle barn er forskjellige, og utvikler seg i ulikt tempo. Vi tilpasser det pedagogiske arbeidet til det enkelte barn, ut fra hvor barnet er i utvikling - og ikke i forhold til barnets alder. I den anledning har vi egne progresjonsplaner som er i samsvar med vår pedagogiske plattform.


Samarbeid med foreldre

Samarbeid med foreldre er viktig for oss. Er foreldrene trygge på barnehagen, så gir dette en bedre forutsetning for trygge barn. Vi legger til rette for gode velkomstrutiner og god daglig dialog. Vi bruker appen Vigilo barnehage, som en del av vår kommunikasjon. Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger årlig, og har felles og avdelingsvise foreldremøter. Vi har foreldreråd, og et samarbeidsutvalg (SU).
Stavangerbarnehagenes foreldreforenings nettsider kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som forelder og lese nyheter om hva som rører seg på barnehagefeltet i Stavanger.


Kompetanseheving

Vi satser på kompetanseheving og utvikling på alle plan. Det er viktig for oss at våre ansatte kjenner eierskap og engasjement over faget. Følg oss gjerne på instagram for å bli bedre kjent med vårt pedagogisk arbeid.

Klikk her for å se video fra barnehagen.

Søk barnehageplass hos Auglendsdalen barnehage

Søk barnehageplass via kommunens nettside.


Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i barnehagen vår. Vi avtaler gjerne en tid for omvisning og samtale.

Når dere har fått tilbud om barnehageplass til oss, så vil vi legge til rette for at dere blir godt kjent med oss, og vil avtale en oppstartsdato. En ny epoke starter den dagen barnet for første gang skal tilbringe dagene utenfor hjemmet. Det er viktig for oss at starten gjøres så «myk» som mulig.

De første dagene er det viktig at mor eller far er med, og at dagene ikke blir for lange. Barnet får anledning til å bli kjent med oss mens du er til stede, og vi får anledning til å bli kjent med deg. Dere vil bli møtt av barnets kontaktperson, som har hovedansvaret for å følge opp ditt barn i hverdagen. I den første tiden vil det være kontaktpersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem.

Våre avdelinger

Soltun (0-3 år)
Telefon: 40 03 51 04

Sørmarkå (3-6 år)
Telefon: 47 48 70 34

Ullandhaug (3-6 år)
Telefon: 48 99 55 34

Vannassen (0-3 år)
Telefon: 48 99 58 65

Les mer om Frelsesarmeens barnehager

Agulendsdalen barnehage holde i hånden

KONTAKTINFO AUGLENDSDALEN BARNEHAGE


Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Auglendsdalen 62, 4017 Stavanger
Telefon: 51 88 68 80
Organisasjonsnr: 992 593 865