Barnehagebarn som står og ser utover fjorden
Vi er opptatt av at alle barn er forskjellige, og utvikler seg i ulikt tempo. Vi ønsker å vektlegge betydningen av å tilpasse det pedagogiske arbeidet til det enkelte barn, ut fra hvor barnet er i utvikling - og ikke i forhold til barnets alder.
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Solgry Barnehage

Vår barnehage i Drøbak har en fantastisk beliggenhet, med stranda og skogen i umiddelbar nærhet.

Solgry barnehage holder til i et ærverdig gammelt hus, i naturskjønne omgivelser.

Barnehagen har en tydelig verdiforankring i Frelsesarmeen, og vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf. Gjennom formidling og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve å lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Vi vektlegger også de kristne høytidene, barna vet hvorfor vi feirer jul og påske. Barna blir kjent med historier fra bibelen, og synger sanger tilknyttet høytidene.

Vi er opptatt av at alle barn er forskjellige, og utvikler seg i ulikt tempo. Vi ønsker å vektlegge betydningen av å tilpasse det pedagogiske arbeidet til det enkelte barn, ut fra hvor barnet er i utvikling - og ikke i forhold til barnets alder. I den anledning har vi egne progresjonsplaner som er i samsvar med vår pedagogiske plattform.

Samarbeid med foreldre er viktig for oss. Er foreldrene trygge på barnehagen, så gir dette en bedre forutsetning for trygge barn. Vi legger til rette for gode velkomstrutiner og god daglig dialog. Vi bruker appen Vigilo barnehage, som en del av vår kommunikasjon. Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger årlig, og har felles og avdelingsvise foreldremøter. Vi har foreldreråd, og et samarbeidsutvalg (SU).


Søk barnehageplass ved Solgry barnehage

Søk barnehageplass via kommunens nettside.

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i barnehagen vår. Vi avtaler gjerne en tid for omvisning og samtale.

Når dere har fått tilbud om barnehageplass til oss, så vil vi legge til rette for at dere blir godt kjent med oss og vil avtale en oppstartsdato. En ny epoke starter den dagen barnet for første gang skal tilbringe dagene utenfor hjemmet. Det er viktig for oss at starten gjøres så «myk» som mulig.

De første dagene er det viktig at mor eller far er med, og at dagene ikke blir for lange. Barnet får anledning til å bli kjent med oss mens du er til stede, og vi får anledning til å bli kjent med deg. Dere vil bli møtt av barnets kontaktperson, som har hovedansvaret for å følge opp ditt barn i hverdagen. I den første tiden vil det være kontaktpersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem.

Våre avdelinger

Flåklypa (1-2 år)

Knoll & Tott (2-4 år)

Snikk Snakk (3-6 år)


Les mer om Frelsesarmeens barnehager


Barn fra Solgry barnehage på livredningskurs på stranda
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

KONTAKTINFO SOLGRY BARNEHAGE


Frelsesarmeens barnehager, Solgry

Niels Carlsens gate 31, Postboks 59, 1441 Drøbak
Organisasjonsnr: 974 825 368