Trollstua 50 B8437 3
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Trollstua barnehage

Vår barnehage i Asker tilbyr en aktiv hverdag i naturskjønne omgivelser.

Trollstua barnehage ligger i rolige og naturskjønne omgivelser på Brendsrudtoppen i Asker. Vi har fem avdelinger, med blant annet en friluftsavdeling. Vi har skogen, Svartputt og andre flotte turområder i umiddelbar nærhet – og vi vet å gjøre god bruk av det!

Lekeområdene våre gir både motoriske og muskulære utfordringer. Vi har en aktiv hverdag med klatrestativer, husker, sklie, sandkasser, sjørøverskute og egen akebakke vinterstid.

Våre satsningsområder

Vi legger barnehagelovens kristne formål til grunn for vår drift. Dette betyr at gjennom vår holdning og formidling så ønsker vi at barna skal oppleve og lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.

Vi bruker mye musikk og drama for å formidle våre verdier, og vi markerer også de kristne høytidene gjennom formidling av bibelfortellinger og sanger.

Vår satsing for 2023/24 er “Natur og uteliv som læringsarena”. Det norske folks tilknytning til natur og bruk av naturen er uten tvil en viktig del av kulturbegrepet. Også barnekulturen har nære bånd til naturen, og barns lek har mer eller mindre alltid foregått under åpen himmel. Ved å la barna ha store deler av dagen ute i naturen, blir de en del av kulturen vår.

Barna vil oppleve gleden og opplevelsen av å være i aktivitet ute gjennom ulike årstider og ulikt vær. Gjennom å oppleve naturens mangfold vil de lære om naturvern og bærekraft. Barna vil ute i naturen oppleve mestring gjennom allsidige bevegelseserfaringer. Ute som inne vil de få erfaringer med alle rammeplanens fagområder. Alt en kan gjøre inne kan en gjøre ute.

Trollstua 50 B8175 2

Opptatt av barnas progresjon

Vi er opptatt av progresjon i arbeidet med barna, og vektlegger god planlegging. Barns interesser og initiativ blir møtt og ivaretatt, og deres opplevelser og erfaringer danner grunnlaget for videre planlegging.

Barns utvikling og personalets praksis skal synliggjøres. Vi mener at dokumentasjon er viktig i forhold til evaluering av egen praksis og videre planlegging. Vi dokumenterer gjennom bilder, tilbakeblikk og gjennom den daglige samtalen med foreldre ved henting og levering. Vi vektlegger systematisk arbeid med vurdering, for å sikre at vi stadig er i utvikling.

Varm lunsj

Vi får levert varm lunsj til barna fire dager i uken, gjennom Barn til Bords. Melk og frukt serveres hele året. Mandag er turdag, og da må barna ha med seg matpakke. Naturgruppen har med egen matpakke hver dag – unntatt når de lager egen mat på bål.

Trollstua 50 B7274 1

Samarbeid med foreldre

Samarbeid med foreldre er viktig for oss. Er foreldrene trygge på barnehagen, så gir dette også bedre forutsetninger for trygge barn. Vi legger til rette for gode velkomstrutiner, og vi gir tilbakemeldinger med omtanke – også når det er noe vi synes er vanskelig. Vi vil møte foreldre med åpenhet og erkjennelse hver gang foreldre ønsker å ta opp det de er opptatt av. Foreldre skal oppleve at det de kommer med av spørsmål eller ønsker, skal behandles seriøst.

Vi bruker appen Famly som en del av vår kommunikasjon med foreldre. Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger årlig, hvor den på høsten er obligatorisk. Vi har også felles og avdelingsvise foreldremøter. Vi har foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU).

Artig historikk

Trollstua har en morsom historie. Denne lille idyllen i skogen – som det unge og velstående ekteparet gullsmed A. David-Andersen og fruen hadde som sitt drømmeferiested – ble gitt til Frelsesarmeen i 1912.

Gullsmed A. David-Andersen gikk rundt på området sammen med frelsesoffiser Othilie Tonning, og hadde med seg hunden sin. Othilie ville vite hva hunden het. «Troll», svarte han. «Da skal området kalles Trollstua», svarte Othilie. Her ble sommerkolonien Trollstua bygget, og tusenvis av Oslobarn i alderen 2–8 år fikk fra 1913–ca. 1980 et herlig og styrkende opphold her ute.

Vi har to kuld her hver sommer; det første er ferdig den 28de juni, da har de været her i 7 uker. Saa nogen faa dage efter, naar vi faar stelt i stand sengene og værelsene, kommer næste kuld på 93 barn, og blir til slutten av august.
– Trollstua barnekoloni, juni 1922

Søk barnehageplass ved Trollstua

Søknad om opptak gjøres via Asker kommunes nettside. Vi følger kommunens opptaksrutiner hvor det er ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars -deretter har vi løpende opptak. Hvis du er interessert i en plass hos oss, ta kontakt med oss – vi tar deg gjerne med på en omvisning!

Når dere har fått tilbud om barnehageplass hos oss, så vil vi legge til rette for at dere blir godt kjent med oss og vil avtale en oppstartsdato. En ny epoke starter den dagen barnet for første gang skal tilbringe dagene utenfor hjemmet. Det er viktig for oss at starten gjøres så «myk» som mulig.

De første dagene er det viktig at mor eller far er med, og at dagene ikke blir for lange. Barnet vil få anledning til å bli kjent med oss mens du er til stede, og vi får anledning til å bli kjent med deg. Dere vil bli møtt av barnets kontaktperson, som har hovedansvaret for å følge opp ditt barn i hverdagen. I den første tiden vil det være kontaktpersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem.

Vi følger Asker kommunes standard for tilvenning. Les om hva det betyr

Våre avdelinger

Bukkene bruse (3-4 år)
Telefon: 48 86 11 46

Tommeliten (1-3 år)
Telefon: 47 97 31 02

Hakkebakkeskogen (5-6 år)
Telefon: 47 97 73 17

Rødstua (1-3 år)
Telefon: 47 48 38 61

Tyrihans (3-4 år)
Telefon: 48 86 55 69

Les mer om Frelsesarmeens barnehager

Sandkasse Trollstua barnehage vår

KONTAKTINFO TROLLSTUA BARNEHAGE


Trollstua, Frelsesarmeens barnehage i Asker AS

Brendsrudtoppen 60, 1385 Asker
Telefon: 66 78 74 86
Mobil: 47 48 29 64
Organisasjonsnr: 829 976 102