Barn barnevern frelsesarmeen barne- og familievern
Alt om vårt arbeid med om frelsesarmeens barne- og familievern

Barnets behov som modell

Å ha barnets behov som modell betyr at vi utarbeider løsninger ut fra barnets og familienes behov, og sørger for å ha rett kompetanse til rett tid.