Gutt leker ute 2
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Othilie

Nytt, moderne og urbant. Othilie er et sted å lande, hvor barnet kan bli boende selv om oppfølgingsbehovet endrer seg.

Othilie er en ny to etasjers villa som ligger på Grefsen i Oslo, i et barnevennlig nabolag.

Vi har seks plasser for barn og ungdom i alderen 10-19 år, og tilbyr ettervern i form av botrening i egen leilighet. Othilie er godt egnet for at søskenpar kan bo sammen. Det er kort vei til alle aktiviteter og kulturtilbud i Oslo. Nordmarka er også en flott arena for naturopplevelser og utendørsaktiviteter.

Barne- og ungdoms- og videregående skoler ligger i umiddelbar nærhet. De offentlige kollektivtilbudene er gode. Det er kort vei til nærmiljøaktiviteter og Nordmarka, og øvrige aktiviteter og kulturtilbud i Oslo.


Differensierte tiltak

Institusjonen har en unik mulighet for å kunne tilby differensierte tiltak ut fra barnet/ungdommens behov. De ansatte har en bred faglig kompetanse, og arbeider metodisk etter LØFT og traumebevisst omsorg.

Vår miljøterapi er basert på tilknytnings- og utviklingspykologisk teori, samt LØFT og systemisk tenkning. Vi vektlegger traumebevisst omsorg.

Vi tilbyr:

  • Kartlegging av barnet/ungdommen innenfor viktige livsområder.
  • Egen miljøterapiplan.
  • Tett dialog med skole, BUP, barnevernstjenesten og andre samarbeidspartnere.
  • Miljøterapi basert på traumebevisst omsorg og LØFT.
  • Nært samarbeid med familie/nettverk.
  • Tilrettelegging for samvær/treffpunkt i egne lokaler tilknyttet institusjonen.
  • Fokus på fysisk aktivitet i det miljøterapeutiske arbeidet.
  • En unik tiltakskjede fra institusjon til eventuelt fosterhjem, ettervern eller eget hybeltiltak.

Aktiviteter og brukermedvirkning

Vi vektlegger den enkeltes mulighet til medbestemmelse og påvirkning av eget liv og hverdag.

Gjennom organisering av hverdagen med faste rutiner, aktiviteter og tett oppfølging ønsker vi å stå sammen med barnet/ungdommen for vekst, utvikling og selvstendighet. Vi oppmuntrer barna/ungdommene til å delta på fritidsaktiviteter i nærområdet. I tillegg reiser vi på ulike ferieturer i løpet av året.

Les også: Slik jobber vi med ettervern for ungdom


KONTAKTINFO OTHILIE


Frelsesarmeens barne- og familievern, Othilie

Kapellveien 59, Postboks 4736 Nydalen, 0421 Oslo