51958793947 b700751eef k

Kongsberg akuttmottak

På oppdrag fra UDI tilbyr Frelsesarmeen akuttinnkvartering med kapasitet for 700 ukrainske flyktninger.

(Foto: Jan Storfossen/Laagendalsposten)

Mottaket drives i det tidligere høyskolebygget på Kongsberg.

Senteret tar imot 700 barn, mødre, eldre og andre som trenger å bli tatt godt imot i Norge, før de skal videre ut i kommunene.

Lokale lag og foreninger inviteres spesielt til samarbeid om frivillighet – her trengs både husrom og hjerterom.

Telefon til resepsjon: 40 000 363
E-post: kongsbergakuttmottak@frelsesarmeen.no
Presse: gs@frelsesarmeen.no - 95 18 31 55

51959784931 675735a747 k
Thorgeir Nybo er leder for Kongsberg akuttmottak

KONTAKTINFO KONGSBERG AKUTTMOTTAK


Kongsberg akuttmottak

Frogs vei 41, 3611 Kongsberg
Telefon: 40 000 363