51958793947 b700751eef k

Kongsberg akuttmottak

På oppdrag fra UDI tilbyr Frelsesarmeen akuttinnkvartering med kapasitet for 700 ukrainske flyktninger.

51959784931 675735a747 k
Thorgeir Nybo er leder for Kongsberg akuttmottak

KONTAKTINFO KONGSBERG AKUTTMOTTAK


Kongsberg akuttmottak

Frogs vei 41, 3611 Kongsberg
Telefon: 40 00 03 63

RELATERTE SAKER