51958793947 b700751eef k

Kongsberg akuttmottak

På oppdrag fra UDI tilbyr Frelsesarmeen akuttinnkvartering med kapasitet for 700 ukrainske flyktninger.

Mottaket er et av landets største akuttmottak og er drevet av Frelsesarmeen siden åpning 28. mars. Det drives i det tidligere høyskolebygget på Kongsberg.

Senteret kan ta imot 700 barn, mødre, eldre og andre som trenger å bli tatt godt imot i Norge, før de skal videre ut i kommunene. Pr. august 2022 er det omlag 600 beboere og det kommer stadig nye gjester. Mottaket har også 105 ansatte og mange frivillige.

Frelsesarmeen gir mat og opphold og tjenester som helsehjelp, skole, fritidsaktiviteter og frivillighet. Det er et variert aktivitetstilbud for alle aldersgrupper der beboerne selv er med å forme aktivitetstilbudet. Vi har også egne avdelinger som jobber barnefaglig og med særskilte behov.

Det jobbes kontinuerlig med bosetting og utflytting. Beboerne blir bosatt over hele landet ut fra særskilte behov og ønsker, samt kapasitet hos kommunene.

Lokale lag og foreninger inviteres spesielt til samarbeid om frivillighet – her trengs både husrom og hjerterom.

Telefon til resepsjon: 40 000 363
E-post: kongsbergakuttmottak@frelsesarmeen.no
Presse: gs@frelsesarmeen.no - 95 18 31 55

51959784931 675735a747 k
Thorgeir Nybo er leder for Kongsberg akuttmottak

KONTAKTINFO KONGSBERG AKUTTMOTTAK


Kongsberg akuttmottak

Frogs vei 41, 3611 Kongsberg
Telefon: 40 00 03 63

RELATERTE SAKER