Damer i møtelokale i Frelsesarméuniform, smilende
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

Gudstjenester og samlinger, Sandefjord

Alle er velkommen til å delta på våre samlinger hver uke!


KONTAKTINFO GUDSTJENESTER OG SAMLINGER, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338