HMS-kurs

Tema: Målgruppe: Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Sist oppdatert:

Målgruppe: Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Målet er å gi en grunnleggende innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, og sette deltakerne i stand til å drive forebyggende HMS-arbeid og håndtere akutte situasjoner. Kurset dekker kravet til opplæring for virksomheter med avtale om kortere grunnopplæring enn 40 timer.

Deler av kurset tar utgangspunkt i Frelsesarmeens HMS-system/kvalitetssystem og viser hvordan dette er bygd opp. Slik får deltakere fra FA en innføring i bruken av HMS-verktøyene i systemet, og deltakere fra andre virksomheter kan få innspill til oppbygning av sitt eget system

Kurset vil blant annet inneholde:

  • HMS i Frelsesarmeen - krav, organisering og ansvar
  • Grunnleggende HMS-aktiviteter
  • HMS-lederskap
  • Opplæring av ansatte
  • Sykefravær og forebygging
  • Det gode arbeidsmiljø
  • Varsling og konflikthåndtering

Forelesere:
Blant andre: Vidar Solevåg og Knut Erlend Hjorth-Johansen.

Sted:
Frelsesarmeens ressurssenter, Jeløy

Tid:
Tirsdag 24. november - torsdag 26. november

Pris:

Kr. 3200,- uten overnatting, inkl lunsj

Kr. 4000,- med overnatting og full pensjon