Inn i aktivitet ALLE MED frelsesarmeen trondheim
Alt om vårt arbeid med barn og unge

ALLEMED – Inn i aktivitet, Halden

ALLEMED - Inn i aktivitet ønsker å bidra til inkludering og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, uavhengig av foresattes sosiale eller økonomiske situasjon.

Aktiviteter våren 2022.

Antall barn som vokser opp i levekårsutsatte familier er dessverre økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og sportslige arenaer.

Mål:

  • Vi ønsker å bidra til inkludering og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, uavhengig av foresattes sosiale eller økonomiske situasjon.
  • Vi ønsker å senke terskelen for deltagelse i fritidsaktiviteter ved å være et bindeledd mellom familien og fritidsarenaen.
  • At alle barn får mulighet til å bli med på en fritidsaktivitet i sitt nærmiljø, sammen med sine venner.

Les vår erfaringsrapport

I 2016 signerte Frelsesarmeen «Fritidserklæringen for barn og unge» sammen med Regjeringen, KS, Frivillighet Norge, Norges Idrettsforbund, LNU og en rekke andre organisasjoner.

Gjennom de siste 4 årene har prosjektkoordinatorer i Drammen, Trondheim og Halden samlet førstehåndserfaringer og sammen med familier i målgruppen funnet veier inn i aktivitet. Les erfaringsrapporten her.

ALLEMED er et verktøy som kan bidra til å realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene der barn vokser opp. Les mer om ALLEMED-konseptet her.