Inn i aktivitet ALLE MED, Frelsesarmeen Drammen
Frelsesarmeen Drammen - ALLEMED - Fritidsaktivitet og inkludering for barn og unge • Foto: Anna Samoylova, Unsplash
Alt om vårt arbeid med barn og unge

ALLEMED - Inn i aktivitet, Trondheim

Barn og ungdom i levekårsutsatte familier

Barn som vokser opp i levekårsutsatte familier er dessverre økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og sportslige arenaer. 8,7 % av barn i Trondheim vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette tilsvarer 2-3 elever i hver skoleklasse.

Ved prosjektet ALLEMED - Inn i aktivitet ønsker å bidra til inkludering og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, uavhengig av foresattes sosiale eller økonomiske situasjon. Vi vil være et bindeledd mellom familien og fritidsarenaen. Vi ønsker at alle barn får mulighet til å bli med på en fritidsaktivitet i sitt nærmiljø, sammen med sine venner.

Ta kontakt, så kan vi ta en hyggelig prat om hva vi sammen kan gjøre for at barnet ditt skal kunne være med på den aktiviteten barnet selv ønsker.

ALLEMED er et verktøy som kan bidra til å realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene der barn vokser opp. Les mer om ALLEMED-konseptet her.


KONTAKTINFO ALLEMED - INN I AKTIVITET, TRONDHEIMRELATERTE SAKER