Inn i aktivitet ALLE MED, Frelsesarmeen Drammen
Frelsesarmeen Drammen - ALLEMED - Fritidsaktivitet og inkludering for barn og unge • Foto: Anna Samoylova, Unsplash
Alt om vårt arbeid med barn og unge

ALLEMED – Inn i aktivitet, Trondheim

Barn og ungdom i levekårsutsatte familier.


KONTAKTINFO ALLEMED – INN I AKTIVITET, TRONDHEIMRELATERTE SAKER