Inn i aktivitet ALLE MED, Frelsesarmeen Drammen
Frelsesarmeen Drammen - ALLEMED - Fritidsaktivitet og inkludering for barn og unge • Foto: Anna Samoylova, Unsplash
Alt om vårt arbeid med barn og unge

ALLEMED – Inn i aktivitet, Trondheim

Barn og ungdom i levekårsutsatte familier.

Antallet barn som vokser opp i levekårsutsatte familier er dessverre økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og sportslige arenaer. 8,7 % av barn i Trondheim vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette tilsvarer 2–3 elever i hver skoleklasse.

Ved prosjektet ALLEMED – Inn i aktivitet ønsker vi å bidra til inkludering og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, uavhengig av foresattes sosiale eller økonomiske situasjon. Vi vil være et bindeledd mellom familien og fritidsarenaen. Vi ønsker at alle barn får mulighet til å bli med på en fritidsaktivitet i sitt nærmiljø, sammen med sine venner.

Vil barnet ditt begynne på en fritidsaktivitet, men så er det litt vanskelig å vite hva man skal gjøre? Ta kontakt, så kan vi ta en hyggelig prat om hva vi sammen kan gjøre for at barnet ditt skal kunne være med på den aktiviteten barnet selv ønsker.

Les vår erfaringsrapport

I 2016 signerte Frelsesarmeen «Fritidserklæringen for barn og unge» sammen med Regjeringen, KS, Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund, LNU og en rekke andre organisasjoner.

Gjennom de siste 4 årene har prosjektkoordinatorer i Drammen, Trondheim og Halden samlet førstehåndserfaringer og sammen med familier i målgruppen funnet veier inn i aktivitet. Les erfaringsrapporten her.

ALLEMED er et verktøy som kan bidra til å realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene der barn vokser opp. Les mer om ALLEMED-konseptet her.


KONTAKTINFO ALLEMED – INN I AKTIVITET, TRONDHEIMRELATERTE SAKER