Konfirmasjon frelsesarmeen døbak
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Konfirmasjon, Drøbak

Alle er velkommen til å konfirmere seg i Frelsesarmeen - uansett kirketilhørighet.

Alle ungdommer på niende trinn kan delta i Frelsesarmeens konfirmasjonsopplegg.

Konfirmasjon i Frelsesarmeen består av undervisning på korpset (menigheten) her i Drøbak eller i felleskap med en Frelsesarmeen-menighet i nærheten. Det blir en konfirmantuke i høstferien, på Jeløy i Moss, der konfirmanter fra hele landet samles.

På korpset (menigheten) undervises det i troslære og på konf-uken blir det undervist i etikk og om Frelsesarmeens arbeid.

Konfirmanttiden avsluttes med en konfirmasjonsgudstjenest i april/mai. Da inviteres familie og venner til å være til stede, og vi ber om Guds velsignelse over konfirmanten.

Alle som ønsker konfirmasjon i Frelsesarmeen kan benytte seg av det, uavhengig om en er medlem i Frelsesarmeen eller ikke.

Les mer hva FAbU skriver om konfirmasjon.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.


KONTAKTINFO KONFIRMASJON, DRØBAK