Konfirmasjon, Frelsesarmeen Oslo
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Konfirmasjon, Oslo

Alle er velkomne til å konfirmere seg i Frelsesarmeen - uansett kirketilhørighet.


KONTAKTINFO KONFIRMASJON, OSLO


Frelsesarmeens hovedkvarter Seksjon for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

Kommandør T.I. Øgrims plass 4, Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 85 00
Vippsnr: 83091