Konfirmasjon, Frelsesarmeen Trondheim korps
Konfirmanter på studietur til London.
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Konfirmasjon, Trondheim

Alle er velkommen til å konfirmere seg i Frelsesarmeen - uansett kirketilhørighet.

2 ungdommer på statue av William Booth på studietur til London med konfirmantene fra Trondheim.
Konfirmantene får tilbud om inneholdsrik studietur til London i vinterferien.

KONTAKTINFO KONFIRMASJON, TRONDHEIM