IMG 20190521 200059 286
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Sangkor for barn 2.-7. klasse, Stavanger

Kids Alive er et gospelkor med plass til alle! Gjennom musikken har vi fokus på fellesskap, mestring og sangglede.

Hvor: Frelsesarmeen Stavanger, Kongsgata 50
For hvem: 2.-7.klasse
Når: Tirsdager (kl.17:00 Middag, kl.17:30-18:30 Øvelse)

Vi ønsker at barna skal kunne identifisere seg med musikken, og har
derfor både gospel, R&B, funk og pop i repertoaret. I tillegg til øvelser synger koret på gudstjenester, konserter, reiser på turer/leirer og har andre aktiviteter sammen.

Målsetting for gruppen:

  • gode opplevelser de kan ha med seg i hverdagen i et trygt fellesskap
  • skal få del i et budskap om en god Gud som elsker alle mennesker
  • skal oppleve mestring og få et positivt selvbilde
  • skal få utvikle sine evner og interesser

Kontigent: kr.300,- pr.halvår (søskenmoderasjon)
Kontigenten dekker middag, materiell og forsikring

Kids Alive ledes av:
Moira Ruth van Gooswilligen, Trond Lind og Anne Brit Westby

For spørsmål og mer informasjon kan du henvende deg til Frelsesarmeen på tlf. 51564170 eller sende en epost til stavanger@frelsesarmeen.no