Teisen barnehage perspektiv
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Teisentoppen barnehage

Ny barnehage åpnet på Teisen 1. august 2022.

Frelsesarmeen har drevet barnehager i over 100 år. Nå tar vi med oss det beste av erfaringene, kombinert med de fineste folka og den ferskeste forskningen, for å skape enda flere glade barnehagehverdager, denne gangen på Teisen i Oslo.

Våre kjennetegn er glede, glød og tid.

Her kan du søke om barnehageplass i Teisentoppen barnehage

Lang, trygg og god erfaring med barnehagedrift

Den nye barnehagen på Teisen er egentlig en stor utvidelse av en eksisterende barnehage som ligger i nærområdet, så vi kombinerer nye impulser med velprøvd hverdag. Vi har en stabil personalgruppe, erfarne og høyt utdannede ansatte – samtidig som vi er med å utdanne framtidas barnehagelærere.

En mannlig barnehageansatt ser opp på en anonymisert gutt i barnehageområdet.
For oss er det viktig at barna tas imot og følges opp på en pedagogisk god måte av alle de ansatte. Velkommen til Teisentoppen barnehage!

Vi ser barna og deres behov

Du og barna kan være trygge på at de kan komme til Teisentoppen barnehage med hele seg og bli møtt som den de er. De blir tatt imot og fulgt opp på en omsorgsfull og pedagogisk god måte av ansatte som er faglig oppdatert og som reflekterer over egen praksis.

Vi har egen familieterapeut, og det gir oss muligheten til å ha ekstra fokus på støtte og samarbeid med dere der hjemme.

To bilder: Det ene anonymisert av barn som leker. Det andre er av en ansatt som leker med et barn i barnehagen.
To bilder: Det ene anonymisert av barn som leker. Det andre er av en ansatt som leker med et barn i barnehagen.
Barna kan være trygge på at de kan komme med hele seg og bli møtt som den de er.

Gjennomtenkte rammer

Vi har moderne lokaler i og rundt en ærverdig bygning med sjel på Teisen. På alle møteplassene, i gymsalen og i rommene for øvrig er interiørarkitekturen og fargevalg gjort for å stimulere til lek og trivsel. Ulike områder er tilpasset ulike aldersgrupper så alle kan oppleve å lære noe nytt og mestre på sitt nivå. Eksperter på barnehagepedagogikk og landskapsarkitektur har utformet uteområdene. Barna får dermed utvikle seg i en trygg og aktiv hverdag med mange avskjermede, naturlige lekesoner – alt tilpasset ulike aldersgrupper.

Mye godt i ryggen

Barnehagen er en del av en stor organisasjon. Familiene og ansatte har derfor tilgang til fritidstilbud, større fagmiljøer og sosialfaglige nettverk som bidrar positivt til familienes hverdag. Vi er en ideell barnehage. Alle ressursene vi har og skaper går tilbake inn i tilbudet til barna.

teisen barnehage barn og voksen
Barnehagen er en del av en stor organisasjon, der familier og ansatte har tilgang til mange fritidstilbud, større fagmiljøer og sosialfaglige nettverk.

Lydhør for lokalmiljøet

Vi tilbyr det lokalmiljøet etterspør: Vi bygger et grønt samlingspunkt med lekeapparater i naturmaterialer, bærbusker – og bursdagsrom og gymsal tilgjengelig for utleie. Vi bruker mulighetene i nærområdet. Hovindammen, Teisenparken og Østre Aker parsellhage blir flittig besøkt.

Vi tenker framtid og håp

Vi samarbeider med universitet og høyskoler. Barnehagen får derfor ferske impulser, tanker og ideer fra kompetansemiljøer og studenter. Vi er dessuten forpliktet på bærekraftsmålene, og alle Frelsesarmeens barnehager er Grønt Flagg-sertifisert. Barna blir reflekterte og samfunnsengasjerte, og vi tar ansvar for nærmiljøet.

barn med blomst
Alle Frelsesarmeens barnehager er Grønt Flagg-sertifisert.

De gode generasjonsmøtene

Barnehagen ligger vegg i vegg med nye boliger for aktive eldre. Ved at barnehagen ligger i samme bygning og deler møteplasser med den framtidsrettede eldreomsorgen i Omsorg+, får barna gode opplevelser sammen med «reservebesteforeldre».

Generasjoner Teisen barnehage
Barnehagen ligger vegg i vegg med nye boliger for aktive eldre.

KONTAKTINFO TEISENTOPPEN BARNEHAGE


Frelsesarmeens barnehager, Teisentoppen

Teisenveien 5A, 0664 Oslo
Telefon: 23 03 93 30