En voksen hånd med store perler oppi. En barnehånd plukker ut en perle. I en rund skål under ligger allerede en rekke perler.
TRYGG LEK: Frelsesarmeen drifter flere Home-Start-grupper, inkludert en for flyktningfamilier i Oslo. • Foto: Kristianne Marøy
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Home-Start for flyktningfamilier

Høsten 2022 startet Frelsesarmeen et Home-Start arbeid rettet mot flyktninger som kom til Norge fra krigen i Ukraina. Våren 2024 utvides arbeidet og rettes mot flyktningfamilier med små barn bosatt i flere bydeler i Oslo.

Å få besøk av familiekontakten kan også gi verdifull miljøforandring for både barn og voksne, og det kan være med på å avlede dem til å tenke på noe annet i en ellers vanskelig hverdag.
– Bente Vaage, områdeleder for Forebyggende tiltak i Frelsesarmeen
To kvinner i litt ulik alder står ute under et grønt tre. Begge har Frelsesarmeens skjold på tøyet sitt.
BYGGER STØTTEAPPARAT: Marianne Morfjord (t.v.) jobber med å kurse nye frivillige og koble dem til flyktningfamilier, som ønsker støtte og avlastning. Her sammen med områdeleder for Forebyggende tiltak i Frelsesarmeen, Bente Vaage.
Kvinne i hvit skjorte og silkeskjerf smiler mot kamera. Håndflaten hennes ligger i en vinduskarm.
TRIVES SOM FRIVILLIG: – Det å kunne bidra med så lite, og se at det betyr så mye, har vært utrolig hyggelig, sier den frivillige familiekontakten Line Rengmark. Foto: Kristianne Marøy