Ensjoveien23B baldakin

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet spørsmål og svar knyttet til prosjektet Ensjøveien 23B.

HVILKE DELER AV FRELSESARMEEN SKAL FLYTTE INN I ENSJØVEIEN 23B?

Det som er sikkert, er at det blir korps og hovedkvarter der. Arbeidsgruppene, i dialog med strategiarbeidet i Oslo for øvrig, arbeider også med å kartlegge potensiale for å flytte eksisterende virksomhet eller å starte ny virksomhet der i tillegg.

KAN VI LAGE PARKERINGSHUS UNDER NYBYGGET?

Ja, det kan vi. Men vi ville bare fått lov til å parkere tre biler der. Derfor har vi istedet prosjektert aktivitetshall/gymsal. 25 av parkeringsplassene over bakken vil ikke bli berørt av utbyggingen, og kan forventes å ikke bli berørt.

Arkitektene har gjort beregninger på hvor mange plasser vi i beste fall vil få lov til å ha totalt på eiendommen basert på eksisterende bygg + nybygg. Oslo kommune vedtok ny parkeringsnorm for næring og offentlige formål i 2004, som ble revidert i 2017. Revisjonen besto av at tillatt parkering ble redusert til 60% av parkeringsnormen. I normen deles byen inn i soner. Ensjøveien 23B ligger i sone «Den tette byen». For kontor tillates 2-7 (min-maks) p-plasser/1000m2.

For Kirke, andre forsamlingslokaler tillates 0-0,5 p-plasser/10 seter (nybygg er dimensjonert for 300 seter). Etter midlertidig revisjon av 2017 gir dette 1-4,2 p-plasser/1000m2 kontor og 0-0,3 p-plasser for forsamlingslokaler/10 stoler. I praksis for Ensjøveien 23B etter utbygging, gir det mulighet for maks 28 plasser. Hvorav 25 allerede finnes. Det er ellers verdt å nevne at det er en ny parkeringsnorm på trappene. Tidspunkt for når den blir vedtatt er ikke kjent.

I den nye normen er det ventet at maks antall p-plasser blir betydelig redusert. Konklusjon: Det er og vil fortsatt være, med mindre PBE krever det ytterligere redusert / 25 parkeringsplasser utenfor dagens E23B som ikke blir berørt av nybygget./ Utfra parkeringsnormen er det maks 28 p-plasser som ville kunne blitt vedtatt, selv med nybygget. Selv om vi hadde bygget P-kjeller, hadde vi altså ikke hatt lov å parkere mer enn tre biler der.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ DEN INFORMASJONEN SOM LEGGES PÅ DENNE EN23-PORTALEN, OG DET SOM LEGGES PÅ PERLEPORTALEN?

Her på En23-portalen, er informasjonen rettet mot alle oss som selv skal flytte til Ensjøveien 23B, og derfor er passordtilgang forbehold oss. Her er det også mulighet for å stille spørsmål og få svar fortløpende, den muligheten finnes ikke på Perleportalen. På Perleportalen legger vi åpent ut offentlig informasjon som hvem som helst kan gå inn og lese, selv om det først og fremst er rettet mot interne målgrupper.

HVORDAN ER FLYTTEPROSJEKTET ORGANISERT?

Det er utarbeidet et prosjektdirektiv som beskriver organiseringen.

NÅR KOMMER VI TIL Å FLYTTE INN?

Går alt som planlagt, vil vi kunne flytte inn våren 2025. Det står i makeskifteavtalen at vi ikke skal flytte ut fra Kommandør T. I. Øgrims plass før de nye lokalene står klare til innflytting.

FÅR VI IKKE LENGER REISEVEI NÅ?

Det kommer jo an på hvor du bor, men alle som benytter seg av Jernbanetorget og Nationaltheatret som traffikknutepunkt får faktisk bittelitt kortere reisevei. Det er fordi det tar kortere tid med banen derfra enn det tar å gå opp til Kommandør T. I. Øgrims plass fra disse stedene. Og på T-banen er det inntil 40 avganger i timen på Ensjø.

Har du andre spørsmål? Kontakt oss gjerne via skjemaet nedenfor.