Prosjektoppdatering april 2023

fra styringsgruppeleder